- Reset + PDFPrindi

790. Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus

13.06.2016

Riigikogus vastu võetud 8. juunil 2016

Avaldatud RT I, 16.06.2016, 2