- Reset + PDFPrindi

789. Erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

13.06.2016

Riigikogus vastu võetud 7. juunil 2016

Avaldatud RT I, 16.06.2016, 1