- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President Eesti Maaülikooli rektori inaugureerimisel Tartus 24. jaanuaril 2008

24.01.2008

Austatav Rector Magnifice,
Lugupeetav akadeemiline pere,
Mu daamid ja härrad,
Head sõbrad.

Mõne hetke pärast tuleb mul täita üks ülimalt meeldiv kohustus ja panna Eesti Maaülikooli rektorile kaela tema ametiraha. Teen seda veendumuses, et rektor Mait Klaassen jätkab oma eelkäijate tööd. Minu siiras tänu ja lugupidamine siinkohal eelmisele rektorile professor Alar Karisele ja rektori kohusetäitjale professor Hardi Tullusele.

Ühtlasi oleme tunnistajaks ajaloolisele hetkele. Esimest korda Eesti Vabariigi ajaloos istub rektoritoolile mees, kes on samas ülikoolis sama tööd kunagi varem teinud, kuid kes on vahepeal töötanud teistes ametites.

Aga kuivõrd me teame kõik hästi Vana-Kreeka filosoofide tarkust: Panta rhei – kõik voolab ehk samasse jõkke ei saa astuda kaks korda –, siis näeme ka rektor Mait Klaasseni ametisseastumist pigem uue alguse kui tagasitulemisena. Eriti kui arvestame, et 10 aastat on pikk, tänases Eestis aga terve igavikuna mõjuv aeg.

Vabandage mu familiaarsust, et pöördun nüüd uue rektori kui kunagise hää kolleegi poole Eesti Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu päevilt:
hää Mait, soovin Sulle südamest jõudu ja sihikindlust uues ametis. Maaülikooli vilistlase ja patrioodina oled Sa hästi kursis oma Alma Materi hetkeseisu, selle tugevuste ja nõrkustega. Akadeemiline pere on usaldanud Sinu tulevikukava.

Ma usun, et ühtse, tugeva ja motiveeritud meeskonna juhtimisel saavutab Maaülikool enesele seatud sihi – olla tõsiseltvõetav ja kaasaegne haridus- ja teaduskeskus paljude koostööpartneritega nii Eestis kui välismaal.

Kõrgelt haritud maaharijaid, metsamehi, loomakasvatajaid ja maaelu korraldajaid on Eestis läbi aegade hinnatud. Aga miski on ometi pöördumatult muutunud. Kui meie esiisad kündsid põldu hobuse ja adraga, siis haris maad täpselt samamoodi ka tema poeg ja pojapoeg.

Nüüd on aga võimatu ette kujutada, et võiksime maal edukalt hakkama saada samu vahendeid, teadmisi ja tehnikat kasutades kui 20 aastat tagasi. Innovatsioon ja uued teadmised tulevad meie ellu iga päev. Eesti õpib siin kindlasti teiste kogemustest. Ent Eesti peab ka ise uuendusi pakkuma. Ja Maaülikool on see innovaatiline keskkond, kus töötatakse välja Eesti lahendusi.

Soovin teile kõigile, eriti aga uuele rektorile, jõudu kõigi tänaste ja homsete võimaluste tarka kasutamist.