- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President Tartu Ülikooli rektori inaugureerimisel Tartu Ülikooli aulas 31. augustil 2007

31.08.2007

Austatav Rector Magnificus
Hea akadeemiline pere, kallid sõbrad.

Pealtnäha ligi aasta on Eesti akadeemilise vaimu sünnikodu, Tartu Ülikool, olnud ilma ametisse pühitsetud rektorita. Ometi teame, et tegelikult on uus rektor oma postil töötanud juba kaks kuud ning täna jääb meil teha veel viimane vormiline toiming: kõigiti akadeemilist traditsiooni järgides rektor inaugureerida.

Pealegi me teame, et Tartu Ülikool ei ole olnud hetkegi ilma juhita. Sel puhul väljendan oma lugupidamist rektori kohusetäitjale professor Tõnu Lehtsaarele. Ja mis kõige olulisem – selle aastaga on Tartu Ülikoolis palju küsimusi selgeks vaieldud. Te olete saanud selgeks, kuidas ja kuhu peab arenema meie ülikoolide primus inter pares.

Te olete valinud uue rektori, kellel lasub kohustus viia Eesti juhtiv teadus- ja kõrghariduskeskus seatud sihtideni.

Lugupeetav rektor, professor Alar Karis. Sümboliseerigu see ametikett, mille teile kohe kaela panen, teie ametikoha ülevust ja sellega kaasnevat vastutust. Teist saab kohe ühe suure ja vana, 375 aasta pikkuse ajalooga akadeemilise riigi president.

Ma olen kindel, et te saate oma uues rollis suurepäraselt hakkama. Meie esimesel kohtumisel mullu oktoobris leidsime kohe ühise keele. Olin valmis teiega arutama Maaülikooli rolli Eesti kõrgharidusmaastikul. Aga peaaegu kohe kandus meie jutt biotehnoloogiale, Euroopa Liidu pakutavatele võimalustele, Eesti teaduse hetkeseisule ja tulevikule. See oli äärmiselt huvitav ja rikastav vestlus. Niisuguseid rikastavaid arutelusid on meil hiljemgi, nii mõttekojas kui mujal.

Samamoodi rikastate te ka Tartu Ülikooli. Olen kindel, et ülikool on saanud endale hea juhi.

Austatud rektor. Ma soovin teile südamest jõudu ja kaugeleulatuvat pilku. Saagu teist vaba akadeemilise vaimu eestkõneleja ja kaitseingel.