- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President riiklikul õhtusöögil Hispaania kuninga Juan Carlos I ja kuninganna Sofiaga Palacio de Real Madrid’is 9. juulil 2007

09.07.2007

Teie Majesteedid kuningas Juan Carlos ja kuninganna Sofia,
kõrgeausused,
daamid ja härrad!

Mul on erakordne au ja rõõm olla täna õhtul siin Eesti presidendina, läbi aegade esimesel riigivisiidil Hispaanias. Lubage kõigepealt väljendada südamlikku tänu sõbralike sõnade ja võrratu külalislahkuse eest.

Eesti jaoks on see visiit unustamatu teetähis meie kahe riigi suhetes, ent see on ka erakordselt meeldiv sündmus mulle isiklikult. Kümne aasta eest külastasin Hispaaniat Eesti Vabariigi välisministrina ja kohtumised siinsete välispoliitika kujundajatega andsid meile koostööks hea tõukejõu. Kaheldamatult on suhteid otsustavalt edendanud Eesti saatkonna avamine Madridis, aukonsulite ja haritlaste pühendumus ning ettevõtjate tarmukus. Väljapaistev on olnud Hispaania saatkonna tegevus Eestis hariduskoostöö edendamisel ja hispaania kultuuri tutvustamisel, mis on väga sooja vastuvõtu osaliseks saanud.

Tänaseks on meie kaubavahetus ja vastastikused investeeringud mitmekordistunud, elavnenud on kultuurisidemed, rikastunud Hispaania veinide valik Eestis. Hispaaniast on saanud eestlaste üks armastatumaid reisisihtkohti ja Eestit külastavate hispaanlaste arv on samuti silmanähtavalt suurenenud. Hispaania keel ja kirjandus on aastaid olnud üks kõige populaarsemaid erialasid meie rahvuslikus Tartu Ülikoolis, kus on juba sirgunud mitu põlvkonda Eesti hispaniste.

Eestlaste südames on leidnud koha Cervantese, Barca, Unamuno, Paroja, Almodovari ja paljude teiste hispaania suurvaimude teosed. Hispaania akadeemilistes ringkondades hinnatakse kõrgelt maailmakuulsa semiootiku professor Juri Lotmani koolkonda.

Ent sellel lool on ka oma eellugu. Eestlased ja hispaanlased elavad küll Euroopa eri servades, kuid meie saatuselõngas on mitmeid ühiseid sõlmkohti. On teada, et esimese kohviku meie pealinna Tallinna rajas mees, kes oli pärit Zaragozast. Eesti kauaaegne suursaadik Kaarel Robert Pusta pani aga 1921. aastal esmakordselt Hispaaniat külastades tähele, et mõned siinsed rahvalaulud on väga eestilikud ja üks tants on täiesti Eesti rahvatantsu Kaera-Jaani moodi. Kohalik maavalitseja arvanud seepeale, et põhjus on väga lihtne: „Oleme mõlemad meresõitjad ja küllap siis Teie mehed tantsisid siin kunagi meie tüdrukutega või oli see vastupidi…”.

Oleme mereriigid ja teame, mida tähendab ühest kohast teise rändamine ilma koduaedasid eest leidmata ja kohalikke nimesid tundmata, loendamatuid võimalusi aimates. Kui Christoph Columbus asus teele Hispaaniast, siis maadeavastaja Fabian Gottlieb Bellingshauseni, kelle juhtimisel jõuti Antarktikani ning ümbermaailmareise juhtinud Adam Johann von Krusensterni eluteed said alguse Eestist. Hilisemast ajaloost väärib märkimist rõõmustav tõsiasi, et 1980. aasta olümpiamängude purjeregatil võitsid Hispaania purjetajad just Tallinna lahel oma läbi aegade esimese kuldmedali.

Kui merekaardid pole nendest aegadest peale just palju muutunud, siis meie võimalused on muutunud pidevalt.

Suhted Eesti ja Hispaania vahel ei ole kunagi olnud nii lähedased nagu täna. Ja seda on võimaldanud meie valikud. Meile kummalegi ei ole demokraatia kergelt kätte tulnud ja seda hinnalisem ta meie jaoks on. Hispaania rahumeelne, samas otsustav üleminek demokraatiale ning kindlameelsus selle hoidmisel on väärikaks eeskujuks kõigile. Teie Majesteet, Te olete väga kenasti öelnud, et „demokraatia olemus ja tema põhiline tagatis ei sõltu ajaloost, võimust, majandusest või geograafiast. See seisneb iga ema lootuses, nooruse illusioonides – omavolist ja diskrimineerimisest keeldumises, ja vabaduses oma mõtteid väljendada.” Eestit ja Hispaaniat seovad need ühised lootused, väärtused ja vastutus vabaduse eest.

Meie dünaamilise ja eduka majanduse aluseks on olnud avatus ja liberaalsus. Hispaania sisemajanduse kogutoodang on lühikese ajaga tõusnud kaheksandale kohale maailmas. Eesti majanduskasv on samuti hoogne, viimastel aastatel oleme pööranud erilist tähelepanu infotehnoloogia ja teaduse arengule ning heameel on tõdeda, et meie praktiline koostöö Hispaaniaga infotehnoloogia alal kannab häid vilju. Loodame ka elavdada majanduskontakte ettevõtjate vahel, millest annab ilmekalt tunnistust meie rohkearvuline ärimeeste delegatsioon sel visiidil.

Meie lävimist on vahetult mõjutanud Eesti ja Hispaania kuulumine Euroopa Liitu ja NATOsse. Eestile sai osaks Hispaania tugev toetus liitumisel nende organisatsioonidega, nüüd tagame me liitlastena üheskoos rahu ja stabiilsust maailmas. Hindame kõrgelt Hispaania koostööd meie esindajaga Kabulis, Afganistanis ja panust Baltimaade õhuturbe tagamisse. Hispaania kaitseväelased on osalenud Balti Kaitsekolledži õppetöös ning me soovime seda koostööd jätkata ja tugevdada.

Euroopa piiririikidena tunnetame me sarnaselt rändeprobleeme, oleme selles osas regioonide vahelise koostöö eestvedajad. Hispaania on kahtlemata üks kõige paremaid Ladina-Ameerika ja Põhja-Aafrika asjatundjaid Euroopas. See kogemus on väärtuslik tihedama koostöö arendamisel nende piirkondadega ja rikastab kogu Euroopa Liidu välispoliitikat.

Ent mis kõige tähtsam – eestlased ja hispaanlased on ühed kõige optimistlikumad ja lootusrikkamad Euroopa Liidu liikmed ning me töötame koos tugeva Euroopa nimel. Euroopa Liidu õitsengu ja konkurentsivõime tugevateks garantiideks on põhivabadused: kapitali, teenuste ja isikute vaba liikumine, aga ka avatus maailmale ning ühine välispoliitika. Euroopa Liit vajab ühtset energiakoostööd ja tõhusamat koostööd võitluses kaasaegsete ohtudega, muuhulgas terrorismiga.

Hispaania on teinud hinnatavaid initsiatiive ja jõupingutusi Euroopa põhiseaduse lepingu osas kokkuleppele jõudmisel. Olite esimene, kes leppe julgelt rahvahääletusele viis ja teie Euroopa Liitu tutvustav programm „Räägime Euroopast” on väärt järgimist. Kui Euroopa on meie südames, siis kuulume meiegi Euroopa südamesse.

Teie Majesteedid,

Eesti kirjanik Friedebert Tuglas imetles oma Hispaania reisikirjas saja aasta eest hispaanlaste vaprust ja vaimusuurust, veel enam liigutas teda aga südamlikkus ja suuremeelsus. Olen ka ise Hispaanias viibides alati sedasama tundnud.

Tänan teid südamliku vastuvõtu eest. Lubage mul Eesti rahva, proua Evelin Ilvese ja minu enda poolt soovida Teile, Teie Majesteedid, ja Teie rahvale õnnistust ja kordaminekuid.

Tõstkem siinkohal klaasid Teie Majesteetide kuningas Juan Carlose ja kuninganna Sofia terviseks, Hispaania auks ja hüvanguks!