- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President juudi sünagoogi avamisel Tallinnas 16. mail 2007

16.05.2007

Austatavad Eesti juudi kogukonna liikmed!
Lugupeetav Iisraeli asepeaminister Shimon Peres ja Iisraeli pearabi Yona Metzger!
Head sõbrad!

Piibel jutustab, kuidas Mooses viis juudid läbi Punase mere tagasi nende pühale maale. Niimoodi, piltlikult öeldes läbi tormise mere, oleme me mõlemad – eestlased ja juudid – tulnud oma riigini.

Ma ei palu mitte kergemat koormat, vaid laiemaid õlgu, kõlab juudi ütlemine.

Nõnda oleme me mõlemad – eestlased ja juudid – võõraste seas või võõra võimu all ikka oma keelt, kultuuri ja kombeid hoidnud, et see siis riigiks vormida.

Eesti riik on olnud juutidele hea ja turvaline kodu.

Eesti Vabariik oli esimene riik, kus juudid lõid oma kultuurautonoomia, mille tänuks kanti Eesti Vabariik Juudi Rahvusliku Fondi Kuldraamatusse. 1940. aastal, enne kui Nõukogude okupatsioon selle kultuurautonoomia likvideeris, tegutses siin üle 30 erineva juudi organisatsiooni, mille kõik võõrvõim sulges.

Okupatsioonid olid meie mõlemale rahvale rängaks ja traagiliseks kogemuseks ning koormaks. Nende aegade ohvreid mälestame me igavesti.

Nüüd näeme taas, et eestlaste seas on juudid oma traditsioone suutnud kõige kindlamalt hoida just vabas Eestis. Selle üheks kinnituseks on ka sünagoog, mille täna avame. See tõuseb otsekui Maakri tänava sünagoogi asemele, mille süütas natsiokupatsiooni lõpuaastal Nõukogude pommirünnak Tallinnale, mis võttis tuleroaks ka Eesti ühe sümboli – Estonia teatrimaja.

Ma kinnitan, et Eesti juudi kogukond on olnud Eesti riigile alati heaks ja kaasamõtlevaks kaaslaseks.

Õnnitlen ja tervitan teid uue ning ilusa sünagoogi avamise puhul! 

Shalom vehhag sam´eahh!