- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President Eesti Maaomavalitsuste Liidu 85. aastapäeva aktusel Pärnus 20. novembril 2006

20.11.2006

Lugupeetud minister,
sõbrad kohalikest omavalitsustest!

Eesti omavalitsuste üks esindusorganisatsioon, maaomavalitsuste liit, tähistab täna oma 85. sünnipäeva. See on väärikas vanus, samas teame, et meie omavalitsuste traditsioon on oluliselt pikem. Ärgem alahinnakem seda kogemust ja tugevust meie omariikluse alusmüüris.

Omavalitsusliitude loomine meie iseseisvuse algaastail – Eesti Linnade Liit asutati 1920. aastal – pärast põhiseaduse heakskiitmist ja rakendumist, näitab, et omavalitsustel oli tekkinud reaalne võimalus ja vajadus ühisel meelel kaasa rääkida oma asjade lahendamisel. Selleks ühendati oma jõud ja mõtted.

Omavalitsuste hävitamine okupatsiooniaja alguses seevastu näitas seda hirmu, mida üks totalitaarne võim tunneb omavalitsuse ees. See oli hirm demokraatia ees. Ei saa olla demokraatlikku ühiskonda, kui sellel puudub sidusus rohujuure ja kogukonna tasandil. Seepärast on tegusad seltsid ja tugevad omavalitsused just need mõõdupuud, mille abil saame hinnata demokraatia tegelikku olukorda.

Eesti riik, nagu iga demokraatlik riik, on edukas vaid siis, kui selle toimimisse on haaratud võimalikult palju kodakondseid. Igasugune poliitiliste või äriringkondade sekkumine, olgu surve, ähvarduste või katteta lubaduste abil, vähendab inimeste usku demokraatliku elukorralduse võimalikkusesse, peletab neid otsustamisest eemale ning on seetõttu ka löök Eesti riikluse aluste vastu.

Liigagi tihti oleme selliseid asju pidanud viimastel aastatel tunnistama. Sundparteistamine ja maade munitsipaliseerimisega mängimine on vaid mõned märksõnad.

Selline suhtumine ning sellest tulenev hoolimatus kaaskondsete vastu on just üks nendest põhjustest, miks eelmistel kohalike omavalitsuste valimistel osales alla poole inimestest (47%). Inimestel on tekkinud arvamus, et neist ei sõltu midagi.

Selle arvamuse ümberlükkamiseks peame meie teiega seljad kokku panema ja töötama selle nimel, et inimesed näeksid, et nende arvamus on kõige tähtsam. Meie peame näitama, et riigi ja kogukonna asju on võimalik ajada ausalt ja läbipaistvalt. Seega sõltub teist, omakandi inimeste valitud ja usaldatud inimestest, Eesti tulevik väga suurel määral.

Ma tahan teiega teha sisulist koostööd, et aidata riiki inimestele lähemale. Presidendina saan ma olla teie mõtete koondaja ja hea koostööpartner.

Kutsun avalikkust üles suuremale usaldusele kohaliku tasandi võimu vastu, samas kinnitan, et iga usaldus tuleb ausa tööga ära teenida. Kutsun teid kriitiliselt analüüsima otsuseid, sageli ka otsustamatust, mis viivad võimu edasise koondumiseni ja riigi tsentraliseerimiseni.

Mõelgem, kas mõneajaline rahaline kokkuhoid ikka kaalub üles riigi kaugenemise, võõrandumise ja huvipuuduse. Omavalitsuste tugevus ja elujõulisus on otseselt seotud meie riigi tervisega. Leidkem ühiselt need lahendused, mis suurendavad rahva usaldust kohaliku võimu ja üldse kohaliku elu vastu.

Tänan teid ja soovin meile kõigile häid mõtteid Eesti edendamiseks. Palju õnne Eesti Maaomavalitsuste Liidu sünnipäeva puhul!

Aitäh!