- Reset + PDFPrindi

59. K. Maasikmetsale ajutise sõjaväelise auastme andmine

18.03.2014

Kaitseväe juhataja 14. märtsi 2014 ettepanekul annan nooremleitnant Kristel Maasikmetsale teenistuse ajaks välisriigis leitnandi ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas III, 19.03.2014, 1