- Reset + PDFPrindi

52. Sõjaväelise auastme andmine

18.10.2013

Kaitseväe juhataja 16. oktoobri 2013 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme Viljar Pettaile ja Villu Vasilkovskile.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1 ja § 22 lg 4.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas III, 22.10.2013, 1