- Reset + PDFPrindi

48. Ajutiste sõjaväeliste auastmete andmine

12.09.2013

Kaitseväe juhataja 11. septembri 2013 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis:

kolonelleitnant Aivar Kokkale koloneli ajutise sõjaväelise auastme;
major Helena Roonile kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
major Ahti Varblasele kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
major Kuido Põldojale kolonelleitnandi ajutise sõjaväelise auastme;
kapten Veronika Reinhardile majori ajutise sõjaväelise auastme;
kapten Jaan Sütile majori ajutise sõjaväelise auastme;
kapten Lauri Kõrgveele majori ajutise sõjaväelise auastme;
kapten Indrek Sarapile majori ajutise sõjaväelise auastme;
nooremleitnant Kuido Nõmmele leitnandi ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas III, 18.09.2013, 1