- Reset + PDFPrindi

49. Sõjaväeliste auastmete andmine

12.09.2013

Kaitseväe juhataja 11. septembri 2012 ettepanekul annan kapten Andres Kuusele majori ja vanemveebel Ahto Sternfeldile nooremleitnandi sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1 ja § 22 lg 4.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas III, 18.09.2013, 2