- Reset + PDFPrindi

43. K. Karnioli nimetamine Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks

18.06.2013

1. Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeteks:

Kaie Karniol, 47102060356, elukoht Saue linn, Eesti Vabariik.

2. Käskkiri jõustub 20. juulil 2013.

Alus: riigivara seaduse § 80 ja 81 lg 4,
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4,
rahandusministri 11.06.2013 ettepanek.

Toomas Hendrik Ilves