- Reset + PDFPrindi

39. Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmete nimetamine

14.06.2013

1. Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeteks:

Mari-Liis Jakobson, isikukood 48506060270, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;
Andrus Kivirähk, isikukood 37008170216, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;
Anna Levandi, isikukood 46506300253, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;
Marika Valk, isikukood 45408030239, elukoht Tallinn. Eesti Vabariik;
Raivo Vare, isikukood 35805110303, elukoht Viimsi vald, Harju maakond, Eesti Vabariik.

2. Käesolev käskkiri jõustub 9. juulil 2013.

Alus: riigivara seaduse § 81,
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p-d 4.2.4 ja 4.2.5.

Toomas Hendrik Ilves