- Reset + PDFPrindi

35. S. Raiele põhipalga määramine

01.04.2013

Määran Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Siim Raie põhipalgaks 3650 eurot kuus alates 1. aprillist 2013.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg 2,
avaliku teenistuse seaduse § 34 lg 1.

Toomas Hendrik Ilves