- Reset + PDFPrindi

54. Sõjaväelise auastme andmine

19.11.2013

Kaitseväe juhataja 15. novembri 2013 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele kaitseväelastele:

Ivar Parmas
Mikk Habakuk
Igmar Ilves
Karel Kuusik
Mert Meiessaar
Urmas Lauri
Katriin Männa
Tanel Reiman
Mario Tasso
Martin Veermets

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1 ja § 22 lg 4.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas III, 21.11.2013, 1