- Reset + PDFPrindi

56. Sõjaväeliste auastmete andmine

19.02.2014

Kaitseministri ja kaitseväe juhataja 13. veebruari 2014 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmiselt:

kolonel

Arvo Palumäe

kolonelleitnant

Kalmer Kruus
Kaido Tiitus

kaptenleitnant

Heli Vasar

major

Vladislav Belov
Meelis Jõemaa
Veiko Koppel
Rene Lepik
Tõnis Metjer
Priit Pikner
Roland Rannus
Ranno Raudsik
Mart Sirel
Avo Träss
Erkki Õlijas

kaptenmajor

Janek Naur

kapten

Indrek Bergmann
Denis Borzenko
Arvo Jõesalu
Mario Lementa
Janek Mõttus
Martin Mäepere
Aimar Nemvalts
Kalev Pitsal
Magnus-Valdemar Saar
Andres Sarits
Lauri Teppo
Ragnar Ventsel

leitnant

Andres Lepik
Kuido Nõmm
Tiina Sisask
Tiina Van Den Brink
Kalev Vask

nooremleitnant

Elvis Paat

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas III, 06.03.2014, 1