- Reset + PDFPrindi

Sampo Pank jätkab Vabariigi Presidendi hariduspreemia rahastamist

31.08.2012

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu ja Sampo Pank kirjutasid täna alla lepingule, mille kohaselt rahastab Sampo Pank (Danske Bank A/S Eesti filiaal) ka järgneva kolme aasta jooksul hariduspreemia väljaandmist. Igakordne preemiafondi suurus on 11 200 eurot, see jagatakse kolmeks eraldi preemiaks summas 4800, 3500 ja 2900 eurot.

"Südamega oma tööd tegevaid, leidlikke ja kaasaegse mõtlemisega õpetajaid on Eestis palju, nad vajavad tunnustust ja esiletõstmist. Mul on hea meel, et Sampo Pank aitab väärtustada Eesti õpetajaid ning haridust," tõdes president Toomas Hendrik Ilves.

Sampo Panga tegevjuhi Aivar Rehe sõnul on kogu ühiskonnal vajalik mõelda hariduse edasiarendamisele, kuna maailm on pidevas muutuses ning neid, kes hariduse edendamiseks teevad rohkem kui neilt oodatud – tuleb erilisemalt tunnustada.

"Meil on rõõm jätkata hariduspreemia rahastamist, kuna oleme veendunud, et iga haridusse panustatud euro toob end kordades tagasi. Soovime omapoolsete preemiatega siiralt tänada hariduse edendajaid. Ka ise panustame aktiivselt finantshariduse edendamisse, olles loonud mitmeid harivaid internetikeskkondi noortele," lisas Rehe.

Vabariigi Presidendi hariduspreemia võib määrata kõigil õpitasanditel haridusalaga seotud inimestele, kes on saavutanud Eesti hariduselus väljapaistvaid tulemusi õpetajana, õppejõuna, haridusasutuse juhina või töötajana haridusasutuses, õpikute ja metoodiliste materjalide koostajana, samuti haridusalaste praktiliste uuenduste algatamisega ja ellurakendamisega või haridusametnikuna hariduspoliitika väljatöötamisel.

Oma kandidaadi võivad esitada eespool toodud nõuetele vastavad inimesed ise kui ka nende tööandjad, õppe-ja haridusasutused, samuti kõik haridusalal tegutsevad ühendused. Sobilikke kandidaate võivad esitada ka kultuurirahastu nõukogu liikmed.

Selleaastane hariduspreemia taotlusvoor kuulutatakse välja 3. septembril. Sampo Pank rahastab hariduspreemiat alates 2009. aastast.

Lisainfo: http://www.president.ee/et/vabariigi-president/institutsioonid/66-vabariigi-presidendi-kultuurirahastu/4916-hariduspreemia/layout-institution.html


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229