- Reset + PDFPrindi

Presidendi kantseleis kogunes eile Eesti Mälu Instituudi rahvusvaheline õpetatud nõukogu

Presidendi kantseleis kogunes eile Eesti Mälu Instituudi rahvusvaheline õpetatud nõukogu © Vabariigi Presidendi Kantselei

02.07.2016

President Toomas Hendrik Ilvese algatatud Eesti Mälu Instituudi rahvusvahelise õpetatud nõukogu järjekordset istungit juhatas nõukogu esimees, Hispaania poliitik ja endine Euroopa Parlamendi president Enrique Barón Crespo. Nõukogu liikmetest olid kohal Lundi ülikooli emeriitprofessor Kristian Gerner, Soome erudiplomaat Paavo Keisalo, Nicholas Lane Ameerika Ühendriikidest, kes kuulus koos Keisaloga ka 1998–2009 tegutsenud Inimsusvastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelisse Komisjoni, Montreali ülikooli ajalooprofessor Yakov M. Rabkin ning dr. Pavel Žáček, Tšehhi totalitaarsete režiimide uurimise instituudi esimene direktor.

Lisaks neile kuuluvad mälu instituudi õpetatud nõukogusse veel Oxfordi ülikooli professor Timothy Garton Ash, Soome kirjanik ja endine Euroopa Parlamendi liige Lasse Lehtinen, Saksa usuteadlane, endine Bundestagi liige ja praegune Saksa Sõjahaudade Hoolde Liidu president Markus Meckel ning Stanfordi ülikooli Ida-Euroopa uuringute professor Norman M. Naimark. Nemad ei saanud sel korral Tallinna tulla.

Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Toomas Hiio andis nõukogule ülevaate instituudi uurimistööst ja tegevusest viimasel aastal. Nõukogu arutas võimalusi instituudi koostöö tihendamiseks novembris Brüsselis avatava Euroopa Ajaloo Majaga. Samuti räägiti kommunistliku võimu tegevuse võrdlevast uurimisest varem NSV Liitu kuulunud Balti riikides ning iseseisvuse säilitanud, kuid sellegipoolest NSV Liidu kontrolli all olnud Ida-Euroopa riikides. Veelgi avaramas vaates soovitas nõukogu võrrelda kommunistlikke režiime Ida-Euroopas teiste teise maailmasõja järgsete diktatuuridega Euroopas.

Pärastlõunal andis president Ilves õpetatud nõukogu liikmete auks lõunasöögi. Vesteldi Mälu Instituudi uurimistöö tulemustest, aga ka laiemalt 20. sajandi teise poole ajaloost, eriti NSV Liidu ja idabloki lagunemisele eelnenud aastakümnel, lähtuvalt kohalviibijate endi kogemustest ja mälestustest omaaegse raudse eesriide mõlemalt poolelt.


President Ilves algatas Eesti Mälu Instituudi asutamise 2008. aastal. Instituudi ülesandeks on anda põhjalik ja objektiivne ülevaade inimõiguste olukorrast Eestis Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal. Oma ajaloolises uurimistöös lähtub instituut Inimõiguste Ülddeklaratsiooni sätetest.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond