- Reset + PDFPrindi

President Ilves juhtis Washingtonis Maailmapanga arenguaruande nõukoda

21.04.2015

President Toomas Hendrik Ilves, kes on kaasjuhiks Maailmapanga arenguraporti nõukojas, juhtis eile Washingtonis koos Maailmapanga peaökonomist Kaushik Basuga organisatsiooni järgmise aasta mõjukaima raporti "Internet ja areng" valmimise arutelu.

"Sellest saab õpik arengumaadele, kuidas liikuda edasi kaasaegselt, kiirelt ja edukalt," iseloomustas president Ilves raportit, mida Maailmapanga arenguaruande nõukoda eile viimistles ning mis valmib jaanuariks 2016. "Digitaalne lõhe on maailmas endiselt alles, miljardid inimesed on ilma Internetita ning mobiiltelefoni omamine ei tähenda veel, et inimestel on hea internetiühendus. Raport soovib aidata kaasa, et digiajastu võimalused leviksid maailmas võimalikult kiiresti ja ebavõrdsus väheneks."

Raport uurib, kuidas saaks infotehnoloogiale toetumine mõjutada majanduskasvu ja avaliku sektori tõhusust, miks mõnedes riikides on see olnud edukas ja teistes mitte, millised muudatused oleksid vajalikud nii seadusandluses, haridussüsteemis ja institutsioonides ning kuidas mõjutada ühiskonda olema muutustele vastuvõtlik ja avatud.

Raporti peamine sihtrühm on arengumaade poliitikakujundajad ja valitsusametnikud, rahvusvahelised organisatsioonid ja arenguabiagentuurid, aga samuti erasektori esindajad, akadeemilised ringkonnad ja kodanikuühiskonna ühendused.

"Siin on ka rida nõudlikke soovitusi, mida peaksid paljud arvestama arengumaade abistamisel, et meie abi ja toetus oleks tõepoolest suunatud tulevikku ega takerduks eilse päeva lahendustesse," sõnas president Ilves. "Need soovitused on kasulikud ning ajakohased ka arenenud maade poliitikakujundajaile, sh Euroopale ja Eestile, sest raport kesksed teemad on majanduskasv, tööhõive ja teenused internetiajastul."

Maailmapanga arenguraportit "Internet ja areng" valmistatakse ette president Ilvese ja Maailmapanga peaökonomisti Kaushik Basu ühisel juhtimisel ning see hõlmab nii era- kui ka avalikku sektorit. Selles tuuakse näiteid eri riikide infotehnoloogilistest ebaõnnestumistest ja õnnestumistest kui õppetundidest. Tutvustades Eesti e-teenuseid, tutvustatakse meie tehnilisi lahendusi nagu turvaline online-identiteet ja X-tee, mis on demokraatia ja läbipaistvuse aluseks ning laiemalt Eestile omast mõtteviisi – avatus tehnoloogiale ja innovatsioonile võib olla võtmeks riigi arengule.

16. aprillil alanud ja täna lõppeval töövisiidil Ameerika Ühendriikidesse külastas Eesti riigipea Washingtonis mõjukat mõttekoda Atlantic Council ning esines Kesk- ja Ida-Euroopa uuringutele keskendunud Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskuse (CEPA) kinnisel töölõunal oluliselt muutunud julgeolekuolukorrast Balti piirkonnas. Mullu detsembrist kuulub president Ilves CEPA rahvusvahelisse nõuandekogusse.

President Ilves esines ka 11. korda toimuval ühendatud Balti Ameerika Rahvuskomitee (JBANC) konverentsil ning Wilsoni Keskuses, maailma esikümnesse kuuluvas mõttekojas, rääkides Eesti näitel vaba ja turvalise interneti mõjust riigi majanduslikule edenemisele.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond