- Reset + PDFPrindi

Riigikaitse nõukogu arutas julgeolekuolukorda meie piirkonnas

16.05.2014

President Toomas Hendrik Ilvese kutsel kogunenud riigikaitse nõukogu sai põhjaliku ülevaate olukorrast Ukrainas ja selle mõjudest Euroopa julgeolekule.

Samuti käsitleti põhjalikult julgeolekupilti Balti-Põhjala piirkonnas.

President Ilvese sõnul tuleb Eestil nagu meie liitlastel ja partneritelgi teha Ukraina kriisist – mis paneb proovile demokraatliku Euroopa ühiste väärtuste tugevuse – kiirelt esimesed järeldused, olgu need siis konkreetselt sõjalise kaitse tugevdamine, kiirreageerimisvõime suurendamine, liitlassuhete kindlustamine või erinevad õppused kaitseväele ja samuti riigi strateegilisele otsustustasandile.

Riigipea pidas oluliseks rõhutatud tähelepanu pööramist strateegilisele kommunikatsioonile, öeldes, et kriisi ajal peab info juhtimine olema koordineeritud ja koondatud sinna, kus võetakse vastu otsuseid. Tähtis on riigi valmisolek pahatahtliku või otseselt vaenuliku infokampaania ohjamiseks, lähtugu see siis välis- või siseallikaist.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras tegi riigikaitse nõukogus kokkuvõtte Eesti kaitseväe 11-aastasest Afganistani operatsioonist ning rääkis meie kaitseväelaste missioonist Kesk-Aafrika Vabariigis.

Riigikaitse nõukogu on nõuandvaks organiks Vabariigi Presidendi juures. Nõukogu koosseisu kuuluvad Riigikogu esimees, peaminister, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister ning kaitseväe juhataja. Nõukogu arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust. Nõukogu istungid on korralised ja erakorralised. Korralised istungid toimuvad iga kahe kuu tagant, erakorralised istungid vastavalt vajadusele Vabariigi Presidendi äranägemisel.


Vabariigi Presidendi Kantselei
Avalike suhete osakond
Tel 631 6229