- Reset + PDFPrindi

Euroopa pilvandmetöötluse arendamise nõukoja lõppraport

21.03.2014

Eessõna


Euroopa Liidu, nagu ka suurema osa maailma jaoks on käes majanduslikult keerukad ajad. Niisugustel aegadel on eriti oluline leida ja kasutada uusi ja ainulaadseid võimalusi majanduskasvu edendamiseks, innovatsiooni ergutamiseks ning kodanike, ettevõtjate ja haldusasutuste huvide teenimiseks.

Pilvandmetöötlus on üks neid võimalusi. Pilvandmetöötlusel on Euroopa Liidu jaoks otsene märkimisväärne majanduslik väärtus, kuid selle tehnoloogia mõju innovatsioonile ja sotsiaalsele arengule on isegi suurem, kuna võimaldab kujundada tihedamalt seotud ja tõhusamat infoühiskonda.

Euroopa pilvandmetöötluse strateegia* eesmärk on tagada, et see potentsiaal Euroopas kasutust leiaks. Sel turul juhtpositsiooni saavutamine ja säilitamine eeldab kiiret, kooskõlastatud ja tõhusat tegutsemist, et usaldus pilvandmetöötluse vastu kasvaks.

Käesolev dokument on üks olulisi samme pilvandmetöötluse strateegia rakendamisel. See on valminud tänu koostööle, mille raames haldusasutused, pilveteenuseid pakkuvad ettevõtted ja andmekaitse eest seisjad ühendasid Euroopa pilvandmetöötluspartnerluses oma jõud ning töötasid ühiselt välja tegevuskava Euroopale pilvandmetöötluse valdkonnas juhtpositsiooni tagamiseks.

Selle dokumendi vastuvõtmine ei tähenda siiski, et meie töö on nüüd tehtud. Kiire tegutsemine peab jätkuma: pilvandmetöötlus ei ole mitte tulevikutehnoloogia, vaid tänapäeva tehnoloogia. Selle dokumendiga sooviti luua alus jõudsaks edasiseks tegevuseks. Euroopa ettevõtjad ja haldusasutused peavad saama maailmaturul pilveteenuste parimateks pakkujateks. Nii säilitame keerulises keskkonnas tugeva ja konkurentsivõimelise positsiooni. See ongi Euroopa pilvandmetöötluspartnerluse ja käesoleva dokumendi lõppeesmärk.


Toomas Hendrik Ilves
Eesti Vabariigi President
Euroopa pilvandmetöötluspartnerluse juhtkomitee esimees


* Vt Euroopa Komisjoni 27. septembri 2012. aasta teatis COM(2012) 529 (final) "Pilvandmetöötluse võimaluste kasutamine Euroopas"; http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-cloud-computing-strategy


Loe ka: Euroopa pilvandmetöötluse arendamise nõukoja lõppraport (inglise keeles).