- Reset + PDFPrindi

"Erik Sikk Arukülast sai aasta vabatahtlike juhi preemia", Sõnumitooja, 5. detsember 2012

Viru Folgi keskkonnaprogrammis osaleva­te vabatahtlike juht Erik Sikk ja president Toomas Hendrik Ilves
© Lauri Kulpsoo

05.12.2012

Gertrud Kaljuvee


President andis talle tänukirja Viru Folgi keskkonnaprogrammi juhtimise eest.

Möödunud pühapäeval tunnus­tas president Toomas Hendrik Ilves Tartus 2012. aasta vaba­tahtlikke ja nende juhte. Teiste hulgas pälvis preemia Aruküla elanik Erik Sikk, keda tunnus­tati viie aasta pikkuse tegevuse eest Käsmus toimuva Viru Folgi keskkonnaprogrammis osaleva­te vabatahtlike juhina.

"Keskkonnaprogrammi raa­mes on folgil loengud ja retked erinevate paikade tutvustamiseks, et lisaks muusikale oleks ka millegi üle mõelda. Kogu fes­tival saabki toimuda ainult tänu vabatahtlike tegevusele," jutus­tas ta.

Presidendi tunnustus tuli talle üllatusena: "Usun, et on palju inimesi, kes seda väärivad ja an­navad vabatahtlikuna ühiskonda suure panuse. Leian, et vabatahtlikkus on igapäevase elu täiesti normaalne osa, igast tege­vusest ei pea kasu saama. Tuluks võib pidada ka seda, et folgilt saab positiivse laengu kogu aas­taks."

President andis vabatahtlike­le tänukirjad ning Maarja küla laste tehtud kruusid.