- Reset + PDFPrindi

"Koppel: inimesi huvitab enim valimiste praktiline korraldus", Postimees, 10. detsember 2012

10.12.2012

Kadri Masing


Eesti Koostöö Kogu juhi Olari Koppeli sõnul on presidendi juures toimunud erakonnapoliitika ümarlaua järel neile saadetud enim ettepanekuid meetmete kohta, mis puudutavad valija hääle mõju suurendamist.

Koppel tõrjus Vikerraadio saates Uudis+ kriitikat, et arutelu erakonnapoliitika ja demokraatia teemadel on pärast ümarlaua toimumist vaibunud.

Ta meenutas, et Jääkeldri koosolekul lepiti kokku viies valdkonnas, mis teemal rahva aktiivsel osalemisel töötatakse märtsi lõpuks välja konkreetsed ettepanekud seaduste muutmiseks ja selle töö kordineerimine pandigi Eesti Koostöö Kogu vastutuseks.

"Seal ei olnud sõnagagi juttu sellest, et nüüdsest kuni märtsi lõpuni või jaanipäevani või mil peaksid need seadused olema parlamendis ära menetletud, et selle hetkeni ei tohiks anda enam ühtegi allkirja, korraldada ühtegi meelevaldust või ei tohiks esitada valitsuserakondadele või opositsioonile nõudmisi. Sellist kokkulepet minu meelest ei olnud. Selles suhtes tundub, et etteheide presidendi ja Koostöö Kogu suunas on siin natuke ebaõiglane," rääkis Koppel.

Ta lisas, et presidendi huvi on kujundada seadusruumi vastavalt rahva soovidele ja poliitikute valmisolekule ümber sellisel viisil, et neid põhjusi või allikaid, mis on põhjustanud praeguse rahulolematuse, oleks edaspidi vähem.


Märtsis toimub rahvakoosolek


Koppeli sõnul hetkel veel laekunud ettepanekute sisulist analüüsi ei ole, kuid kõige rohkem huvitab inimesi valimiste praktiline korraldus. "Ehk siis ettepanekud selle kohta, mil viisil käiks nimekirjade esitamine, kuidas jagatakse mandaadid. Ehk kõik, mis on kokku viidav valija hääle kaalu suurendamiseks," rääkis ta.

Ta lisas, et ettepanekud on kõik oodatud. Praeguse kava kohaselt on jäetud inimestele ettepanekute esitamiseks jaanuarikuu, mil seda saab teha posti teel või veebikeskkonna kaudu.

Veebruaris hakkavad tööle eksperdid, kes sõeluvad esialgu ettepanekud kimpudesse ning märtsis on kavas korraldada suur avalik arutelu.

"Rahvakoosolek ehk füüsiliselt saavad inimesed kokku tulla ühte ruumi ja arutada," rääkis Koppel.

Koppeli sõnul saavadki ekspertide ja arutelude pinnalt kokku ettepanekud, mis riigikogule esitatakse.

Aruteluportaal avatakse 1. jaanuaril.


Artikkel ERR Uudiste veebilehel.