- Reset + PDFPrindi

"Ilves: uus riigikaitse arengukava on ambitsioonikas, kuid samas realistlik", Postimees, 10. detsember 2012

10.12.2012

Berit-Helena Lamp


President Toomas Hendrik Ilves kohtus täna kaitseminister Urmas Reinsalu ja kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terrasega, kes tutvustasid talle kui riigikaitse kõrgemale juhile riigikaitse uut 10-aastast arengukava.

President Toomas Hendrik Ilves kohtus täna kaitseminister Urmas Reinsalu ja kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terrasega, kes tutvustasid talle kui riigikaitse kõrgemale juhile riigikaitse uut 10-aastast arengukava.

Riigipea tunnustas kaitseministeeriumi ametnikke ja kaitseväe peastaabi ohvitsere Eesti riigikaitsele ambitsioonikate, kuid samas realistlike, täpsete, põhjendatud ja jõukohaste eesmärkide seadmise eest.

«Kaitseministri ja kaitseväe juhataja esitatud järeldused ning taustainfo olid veenvad. Eestil on valminud hea ja reaalsusega kokkupuutev riigikaitse arengukava,» ütles president Ilves.

Ta teatas, et kutsub riigikaitse uue 10-aastase arengukava tutvustamiseks sel nädalal kokku ka riigikaitse nõukogu.

Reinsalu ja Terras tutvustasid riigikaitse arengukava põhialuseid täna ka Tapa kaitseväelinnakus korraldatud teabepäeval kaitseväe ja kaitseministeeriumi juhtidele.

Kaitseväe ja kaitseministeeriumi juhtivad ohvitserid ja ametnikud said ülevaate valmiva arengukava koostamise metoodikast, järgmisel kümnel aastal riigikaitseks kasutada olevatest ressurssidest ning peamistest arengutest, mida uus arengukava endaga kaasa toob.

«Ohustsenaariumeid analüüsides jõudsime eri võimekuste arendamise suhtes samadele järeldustele kui eelmise kümne aasta plaane tehes, kuid sel korral arvestasime enam olemasolevate ressurssidega,» ütles kaitseväe peastaabi ülem kolonel Peeter Hoppe.

Peastaabi ülema sõnul on täna on palju selgem, kuidas liitlased saavad meid toetada, seetõttu saab kaitsevägi oma ressursse palju otstarbekamalt planeerida.

Arengukava tõstab Eesti tegelikku sõjalist kaitsevõimet, maaväe lahinguvõimet ja viib kaitseväe järgmisele arengutasemele. Samuti näeb arengukava ette kiirreageerimisvõime tõstmist, isikkooseisu suurendamist, kaitseliidu juhtrolli territoriaalkaitses, uut relvastust ning varustust.

Teabepäeval osalesid kaitseväe ja kaitseministeeriumi juhtkond ning kaitseväe peamiste väe- ja struktuuriüksuste juhid.

Homme tutvustavad kaitseminister ja kaitseväe juhataja uut arengukava riigikogu riigikaitsekomisjonile.

Vastavalt rahuaja riigikaitseseadusele kinnitab riigikaitse 10-aastase arengukava valitsus kaitseministri ettepanekul, olles ära kuulanud riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha.


Artikkel Postimehe veebilehel.