- Reset + PDFPrindi

"President Ilves rääkis väärikatele Eestist kui e-riigist", Pärnu Postimees, 14. september 2012

14.09.2012

Silvia Paluoja


Vihmast hoolimata kogunes Pärnu Strandi konverentsisaali pool tuhat väärikate ülikooli õppurit, et kuulata avaloengut, mille pidas president Toomas Hendrik Ilves.

Tartu ülikooli Pärnu kolledži väärikate ülikooli neljas õppeaasta algas pidulikus õhkkonnas, saaliuksel tervitasid sisenejaid ja pakkusid kandikult kommi Pärnu ühisgümnaasiumi õpilased, sädevil ilmel võtsid istet sihtrühma kuulujad, kellel vanust 50 ja üle selle. Ekraanil jooksis slaidikava eelmise õppeaasta ja selle lõpuaktuse kohta, kus lõputunnistuseni jõudis 394 kuulajat.

Neljandat õppeaastat alustab 481 väärikat, kellest neljandik võib öelda, et on jõudnud magistrantuuri, sest kolm aastat bakalaureuseõpet on seljataga. Teadmisjanusena istus teiste seas saalis Eesti Raadio legendaarne korrespondent Felix Leet.

Presidendi tervituseks tõusid valdavalt hõbepäised kuulajad püsti. Kõlas riigihümn.

"Varsti ei ole Pärnu linnas enam saali, kuhu väärikate ülikool ära mahuks," nentis Pärnu linnapea Toomas Kivimägi, pidades silmas ülisuurt huvi ettevõtmise vastu, ja soovis õppuritele toredat kooli- ja eluaastat.

"Tere taastulemast kooli!" ütles auditooriumile TÜ Pärnu kolledži direktor Henn Vallimäe, kelle sõnutsi iseloomustab väärikaid kuulajaid suur osalemissoov ja eriline pühendumus ja tipptasandil lektoreid koostöövalmidus.

Muusikalise tervitusega esinesid Pärnu ühisgümnaasiumi väikesed solistid Arabella Saks ja Jaana Jurtšenkova, keda juhendab lauluõpetaja Evelin Mei.

Seejärel astus kõnepulti president, kes alustas sellest, et suhtumine elukestvasse õppesse on hakanud muutuma ja väärikas eas kodanikud on varasema tagasitõmbumise asemel toimuvas hoopiski aktiivsed kaasalööjad.

"Vaimne trenn on niisama oluline kui füüsiline trenn, sest mida rohkem kasutad aju, seda tervem on sinu mõtlemisvõime," rääkis lektor.

Avaloengu pidaja mainis, et valis teema "E-riik Eesti", sest vanemad inimesed enamasti kasutavad kõige vähem internetti ja e-riigi teenuseid, kuigi teiste riikidega võrreldes on nende protsent Eestis kõrge. "Tahaks innustada teid, kes te ei kasuta internetti, teha seda julgelt," ärgitas ta neid, kes ei mahu selle 52 protsendi hulka, kes 55–64aastasena seda teevad.

Lektor selgitas Eesti edusamme infotehnoloogia arendamisel, e-tervise ja digiretseptide kasutuselevõttu, rahvusvahelises kontekstis meie väljapaistvust.

Kuulajad küsisid presidendilt e-õppe kasutamise kohta keskkoolis, maagümnaasiumide sulgemise ja loosungliku lause "Talendid koju!" mõju kohta.

Oma esimese Pärnus väärikate ülikoolis esinemise lõppedes tegi president sissekande TÜ Pärnu kolledži külaliste auraamatusse ja direktor Vallimäe andis talle üle väärikate ülikooli tänukirja ja rinnamärgi, mille selle kooli lõpetajatele on kujundanud ühe õppija poeg Rene Safin.

Väärikate ülikooli projektijuhi Mari Suurväli jutu järgi üllatas presidenti töökorralduses vabatahtlike tubli osalus ja õppekava ülesehituses nimetas ta positiivsena osalejate suurt huvi.

"President ütles, et meie ülikoolil on õnnestunud nimi, ja küsis, mida me peale loengute veel teeme. Ja tema sisenõunikuga arutasime võimalust külastada õppekäigul ka Kadriorgu," mainis Suurväli.

Järgmise loengu peab kohalik mees, teadur Tiit Kask, kes räägib sellest, kuidas supelsaksad omal ajal Pärnu vallutasid.