- Reset + PDFPrindi

394. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seadus

25.03.2014

Riigikogus vastu võetud 13. märtsil 2014

Avaldatud Riigi Teatajas I, 01.04.2014, 2