- Reset + PDFPrindi

736. D. E. Schaeri nimetamine ja A. Hilpuse tagasikutsumine

04.02.2016

1. Nimetan Daniel Erik Schaeri Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Bosnias ja Hertsegoviinas, asukohaga Tallinnas.

2. Kutsun tagasi Arti Hilpuse, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Bosnias ja Hertsegoviinas.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 05.02.2016, 3