- Reset + PDFPrindi

730. S. Soone nimetamine ja A. Punga tagasikutsumine

12.01.2016

1. Nimetan Sander Soone Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Kuveidi Riigis, asukohaga Kairos.

2. Kutsun tagasi Andre Punga, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Kuveidi Riigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 13.01.2016, 2