- Reset + PDFPrindi

729. D. E. Schaeri nimetamine ja A. Hilpuse tagasikutsumine

12.01.2016

1. Nimetan Daniel Erik Schaeri Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Makedoonia Vabariigis, asukohaga Tallinnas.

2. Kutsun tagasi Arti Hilpuse, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Makedoonia Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 13.01.2016, 1