- Reset + PDFPrindi

727. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seadus

22.12.2015

Riigikogus vastu võetud 17. detsembril 2015

Avaldatud RT I, 31.12.2015, 11