- Reset + PDFPrindi

732. Kohtunikuametist vabastamine

19.01.2016

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan:

1. Ülle Jänese Tallinna Ringkonnakohtu kohtuniku ametist 1. aprillist 2016 tema enda soovil,
2. Tiit Kollomi Tallinna Ringkonnakohtu kohtuniku ametist 30. juulist 2016 tema enda soovil,
3. Lea Kuuse Tallinna Halduskohtu kohtuniku ametist 5. detsembrist 2016 tema enda soovil.

Alus: Riigikohtu esimehe 13. jaanuari 2016 ettepanek.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 22.01.2016, 2