- Reset + PDFPrindi

654. M. Volmeri nimetamine ja K. Kivi tagasikutsumine

15.06.2015

1. Nimetan Märt Volmeri Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Taani Kuningriigis, asukohaga Kopenhaagenis.

2. Kutsun tagasi Katrin Kivi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Taani Kuningriigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 16.06.2015, 6