- Reset + PDFPrindi

651. R. Oidekivi nimetamine ja E.-K. Kala tagasikutsumine

15.06.2015

1. Nimetan Rein Oidekivi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Austria Vabariigis, asukohaga Viinis.

2. Kutsun tagasi Eve-Külli Kala, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Austria Vabariigis.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 16.06.2015, 3