- Reset + PDFPrindi

648. C. Kuningas-Saagpaku nimetamine ja P. Pallumi tagasikutsumine

15.05.2015

1. Nimetan Celia Kuningas-Saagpaku Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Horvaatia Vabariigis ja Sloveenia Vabariigis, asukohaga Roomas.

2. Kutsun tagasi Priit Pallumi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Horvaatia Vabariigis ja Sloveenia Vabariigis.

3. Tunnistan kehtetuks Vabariigi Presidendi 17. juuni 2014 otsuse nr 448
„M. Pajula nimetamine ja P. Pallumi tagasikutsumine" ning 30. juuni 2014 otsuse nr 479 M. Pajula nimetamine ja P. Pallumi tagasikutsumine".

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 19.05.2015, 1