- Reset + PDFPrindi

653. A. Froschi nimetamine ja E. Marmei tagasikutsumine

15.06.2015

1. Nimetan Ants Froschi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Rumeenias, asukohaga Bukarestis.

2. Kutsun tagasi Eerik Marmei, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Rumeenias.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 16.06.2015, 5