- Reset + PDFPrindi

President Toomas Hendrik Ilvese tervitus AHHAA teaduskeskuse avamise puhul Tartus 6. mail 2011

06.05.2011

Head AHHAA teaduskeskuse loojad, kallid teaduse sõbrad.

 

Täna on pidupäev kõigil, kes peavad tähtsaks meie noorte haridust ja koos sellega Eesti tulevikku.

Ma tänan AHHAA keskuse eestvedajaid, ja neidki, kes pidasid möödapääsmatult vajalikuks seesuguse rajatise tarvis raha eraldada. See ei hakka kohe meie majandust kasvatama ja eelarvet täitma. Aga ta teeb seda kümne või viieteistkümne aasta pärast.

Iga uus muuseum, iga raamatukogu, iga teaduskeskus ja üldse iga koht, kus noored saavad kasutoovalt oma aega sisustada, mitte ei täienda olemasolevat formaalset koolisüsteemi, vaid sunnib seda muutuma. Aina enam on seesuguseid koolitunde, mida on otstarbekas korraldada selleks spetsiaalselt ette valmistatud kohtades, nagu AHHAA teaduskeskus.

Mõistlikum ja kasulikum on leida võimalusi bussi tellimiseks ja laste siia toomiseks, kui vajalike seadmete soetamiseks kõikidesse koolidesse.

Seesugused, õpetavale ja arendavale tegevusele spetsialiseeruvad keskused peavad saama üha uueneva ja ajaga kaasas käiva õppe- ja ainekava osaks.

Homsed eliitkoolid, kui lubate seesugust väljendit kasutada, ei tugine enam vanale majale prestiižikas linnajaos. Eliitkooli tunnuseks on selle lähedus AHHAA teaduskeskusele, Eesti Rahva Muuseumile, KUMU-le, ajaloomuuseumile, loomaaiale.

Kui need teadmiste keskused suudavad pakkuda ka ammendavaid virtuaalekskursioone ja õppetunde, siis oleme koos sellega astunud väikese sammu regionaalse hariduslõhe kinnikasvatamise suunas.

Jätkugu meil tahtmist ja mõistmist rakendada head algatust, nagu AHHAA keskus, võimalikult paljude – kogu ühiskonna – teenistusse.