- Reset + PDFPrindi

President Toomas Hendrik Ilves kodukaunistamise aasta lõpetamisel Haapsalus 19. augustil 2012

19.08.2012

Head sõbrad!
Austet kodukaunistajad!


Mul on hea meel tervitada teid pühapäevases Haapsalus, hubases vanas Eesti linnas.

Esmalt suur tänu teile kõigile südame ja hingega tehtud töö eest. Kodu loomine ja kodu hoidmine nõuab aega ja pühendumist, kogu pere koostööd ja kaasalöömist, sageli ka kogukondlikku ühistegevust. Samas ei ole teie töö olnud vaid teie endi kodude heaks. See on olnud ja on töö meie kõigi heaks.

Eestis sõites näen järjest enam korras ja ilusaid majapidamisi. Küsimus, kas me kõik suudame seda ise märgata? Alati mitte. Ent majanduslikult kitsaste aegade kiuste pühendab üha rohkem inimesi enda aega ja enda tööd oma koduümbruse kaunimaks muutmisele. See näitab meie hoolivust ja, mis väga oluline, aina kasvavat peremehetunnet. Seda tunnet, mis muudab inimese tegutsejaks.

Oma kodu korda tehes olete te teinud korda osa oma kodukandist, osa Eestist. Niiviisi näitate teistelegi, et oma kodu kaunimaks tehes teeme paremaks ja elamisväärsemaks oma kodukoha. Hooletus ja käegalöömine ei meeldi meile kellelegi ning sellele saame vastu just ise tehes, mitte teisi kritiseerides. Teie teate seda väga hästi.

21. sajandi kodukaunistus on heas mõttes kodanikualgatus, mõistmine, et kodu ei lõpe koduukse lävepakul või koduvärava künnisel. Kodu on kogu see piirkond, kus me elame. Kodu on kogu Eesti.

Seetõttu on mul hea meel, et te osalete oma kodukoha, koduvalla või kodulinna paremaks tegemisel. Igas külas, alevis või linnas on hea elada siis, kui seal on sõbralik elukeskkond. Kui ei ole hoolimatust, käegalöömist ega üleolevust.

Oma inimestele paremat elukeskkonda ei saa ükski omavalitsus luua kõrgel asuva "isakese" kombel: vaid mina tean, mis teile on parim ja lasen selle käsu korras ära teha. See on – olgem ausad – mineviku käitumine. Tänapäeval saab see käia otse vastupidi. Omavalitsus peab kuulama oma kodanike arvamusi, kuidas muuta elukeskkond paremaks ja sõbralikumaks, mugavamaks elanikule ja külalisele. Kuulama nende mõtteid, kes hoolivad kodukandist ja koduümbrusest.

Vaid siis säilib kohale omane vaim ja tekib hea elukeskkond. See ei teki erakondlikule munitsipaalpropagandale suuri summasid kulutades, samal ajal kui lasteaiad on eluohtlikud ja tänavad lagunevad. Kodune elukeskkond luuakse vaid inimesi kaasates ning nendega rääkides. Neid kuulates. Siis on prügi tänavatel vähem vedelemas ning inimesi rohkem liikumas.

Tänan teid kõiki! Tänan, et olete oma südameasjaks võtnud oma kodu kaunimaks ja Eesti paremaks tegemise.

Aitäh!

Elagu Eesti!