- Reset + PDFPrindi

Vabariigi Presidendi tervitus kooliaasta alguse puhul 1. septembril 2010

01.09.2010

Hea Eesti rahvas!

 

Homse teadmiste päeva eelõhtul kutsun teid mõtlema sellele, mis eristab meid kõikidest teistest siin maailmas.

See on meie Eesti kool. Omakeelne haridus võib tunduda nii tavaline. Ometi peame tajuma selle erilisust tõigas, et see on jäänud kättesaamatuks privileegiks meist palju suurematele rahvastele, keeltele ja kultuuridele.

Me teame selle väärtuse väge, nagu me teame oma rahva heitlusi eestikeelse hariduse kättevõitmise ja püsimajäämise eest keerulistel aegadel.

Täpselt niisama selget sihti ja kavakindlat tegutsemist vajab Eesti kooli homne päev. Möödapääsmatud muutused koolikorralduses on saanud tänavu parlamendi heakskiidu.

Nüüd peab meil jätkuma tarkust ja tahtmist kõik otsustatu ellu viia. Meil peab jätkuma söakust ja vastutustunnet, et iga muutusega paratamatult kaasas käiv ebaselgus ei kasvataks kiusatust alustatu pooleli jätta.

Head õpilased ja õpetajad!

Eesti keeles on sõnu rohkem, kui meist keegi valdab ja kasutab. Oma argielus ajame sageli läbi vaid paari protsendiga kogu keeles leiduvast sõnavarast.

Sestap võib küsida – miks neid sõnu veel juurde vajame? Tõepoolest, mida paremini suudame hoida kasutuses oma vanu varusid, andes seal leiduvale uusi, kohandatud või laiendatud tähendusi, seda vähem on vaja toetuda uudsele kunstloomingule.

Kuid maailm muutub ja inimene avastab ja leiutab. Meie ümber tekib uut, seniolematut, mis vajab nimetamist ja kirjeldamist. Eesti maailm tekib eesti keeles ja see maailm on meile, ainult meile antud luua ja kaitsta.

Seepärast kuulutasingi nädal tagasi välja sõnause ehk sõnavõistluse. Ootan kõigi keeleinimeste, eriti aga eesti keele õpetajate ja keele õppijate innukat kaasalöömist. Kooli keeleõpe on ju suuresti keele võimaluste avastamine. Andke palun oma avastustest julgelt teada.

Kallid kaaskodanikud!

Niisama oluline kui see, et Eesti kool kõneleks õpilasega kaasaegses eesti keeles, peab kool juhtima lapsi mõistlike ja otstarbekate lahendusteni.

Ma olen korduvalt rääkinud loodus- ja täppisteaduste õppimise tarvilikkusest. Võin korrata seda taas ja taas, sest usun sellesse jäägitult.

Umbusklikel soovitan analüüsida olukorda tööturul. Hea haridus ja tänapäevased oskused on kindlaim abinõu majanduskriisidega kaasneva tööpuuduse vastu.

Hea, arenev eesti keel ja reaalained peavad kohtuma kooliõpikutes. Nähtuste sisuline selgus ja tekstülesannete arusaadavus, üheti mõistetavus ja loogilisus peaksid saama iga kooliõpiku taseme mõõdupuuks algkoolist kuni gümnaasiumi lõpuklassini.

Lõpetuseks tahan panna kõigile südamele, et me algaval kooliaastal kõneleksime sama keelt kõige laiemas mõttes.

Needsamad väärtused, mida me peame enesestmõistetavaks kodus ja mis tähendavad tublidust elus, peavad olema rõhutatult esil ka koolis.

Kõike, mida me ei talu täiskasvanute maailmas, ei tohi me taluda ka koolis. Kooli, aga ka kohaliku võimu ülesanne on teha kõik endast olenev, et koolikiusamisel ja tõrjumisel ei oleks kohta meie elus.

Soovin kõigile õpetajatele pühendumust uuele õppekavale üleminekul.

Soovin kõigile õpilastele visadust ja töökust, oma nooruse kui õppimiseks parima aja tarka kasutamist.

Homme kooliteed alustava tütre isana soovin kõigile meile helget kooliaastat.