- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President Gruusia parlamendis 23. novembril 2006

23.11.2006

Härra president,
proua spiiker,
lugupeetud parlamendi liikmed,
president Juštšenko!

 

Eesti presidendina on mul suur au olla kutsutud kõnelema Gruusia parlamendi ette – jõudsalt edasiliikuva seadusandliku kogu ette, mis esindab demokraatiat, õiguskorda, euroopalikke väärtusi sine qua non ehk seda, mis on kahjuks nii harvaesinev Nõukogude Liidu nime kandnud rahvaste vanglast pärinevate riikide puhul.

Ma ei külasta Gruusiat esimest korda, kuid see külaskäik on minu esimeseks visiidiks meie riigi presidendina ja leiab aset vaid kuu pärast minu presidendiks valimist. See väljendab minu rahva solidaarsust teiega. Füüsiline, kilomeetrites mõõdetav vahemaa meie vahel võib olla suur, aga südametes, meeltes ja tegudes seisame me gruusia rahvaga õlg õla kõrval.

Me teame, mis tunne on olla teie olukorras. Meie püüdlused taasliituda Euroopaga ja ühineda NATOga, mille tõttu me viieteistkümne aasta vältel reformisime, reformisime ja veel kord reformisime, on ka teie püüdlused. Me teame, mida kujutab endast sovietiseeritud ühiskonna ja majanduse läänelikuks muutmine. Me teame, mida kujutab endast nende vaenuliku surve alla sattumine, kes ei ole huvitatud teie edust, vaid kes soovivad tagasi sellist riiki, kus õigused ja vabadused on keelu all, kus te ei ole oma maa peremehed. Me jagame teie muret viimastel aastatel toimunud tõsiselt häirivate arengute üle, kus teie naaber suhtub teispool piiri sündinud demokraatiasse kui julgeolekuohtu ja demokraatia puudumisse kui stabiilsuse mudelisse.

Kuna me saame aru teie muredest, siis oleme me teadlikud ka teie saavutustest. Me oleme uhked selle üle, et teie algatatud majandusreformid on endaga kaasa toonud märkimisväärse majanduskasvu. Oleme uhked ka selle üle, et teie suurimaks väliskaubanduspartneriks on Euroopa Liit. Samas oleme kursis ka raskustega, mida toob ühele riigile kaasa energiavarude äralõikamine. Me teame, mida tähendab see, kui teid lõigatakse kunstlikult ära teie peamisest eksporditurust. Samas teame me ka seda, et järjekindla tegutsemise korral saavad neist raskustest eelised. Ajal, mil Eesti jaoks suleti juurdepääs tema peamisele eksporditurule, endisele Nõukogude Liidule, olid meie ettevõtted sunnitud parandama oma konkurentsivõimet ja püüdlema parema kvaliteedi poole eesmärgiga olla võimelised eksportima kasumlikumale Euroopa Liidu turule. Poliitika, mille eesmärgiks oli meid põlvili suruda, mõju oli vastupidine – me leidsime end seisvat sirgema seljaga kui kunagi varem.

Me kõik teame liigagi hästi, mida tähendab see, kui keegi väljastpoolt üritab teie territooriumil separatismi õhutada. Meie puhul üritati seda 1992. ja 1993. aastal Kirde-Eestis. Samas teame me ka seda, et separatistlikule retoorikale võivad lõpu teha kannatlikkus, mõistmine ja majanduse kiire areng. See toimis meie puhul nii edukalt, et umbes viis-kuus aastat tagasi kogusid teispool piiri elavad inimesed, kes olid olnud Eesti arengu tunnistajateks, juba allkirju meiega ühinemiseks.

Kuna me mõistame, et kuna me oleme teiega ühel poolel, on Eesti ulatanud teile oma abikäe. Me oleme aidanud kaasa teie parlamendi arvutiseerimisele. Oleme läkitanud teie juurde meie ülieduka “Tiigrihüppe” sihtprogrammi eksperdid, et nad töötaksid koos teiega teie Gruusia “Hirvehüppe” programmi kallal. Me oleme uhked, et grusiinid õpivad Eesti kaitseväe ja politsei kõrgemates õppeasutustes, nagu me oleme uhked ka meie ametnike üle, kes teevad teiega koostööd siinsetes ministeeriumites.

Mul on erakordselt hea meel, et minu hea sõber, Eesti endine peaminister ning paljude meie reformide kujundaja Mart Laar veedab praegu suure osa oma ajast Gruusias teie reformide kallal töötades.

Võtsin endaga meie delegatsiooni koosseisus kaasa Eesti juhtiva Euroopa Liidu kaubandussuhete eksperdi, kes on valmis teiega jagama oma teadmisi kaubavahetusest Euroopa Liiduga. Ta saab ilmselt väga hästi aru teie praegusest olukorrast, kuna aastate vältel tegeles ta just nendesamade keeruliste probleemidega, millega teie täna silmitsi seisate.

Daamid ja härrad!

Ka NATOs on Gruusial Eesti näol tugev ja pühendunud sõber. Me toetame teie ühinemist selle tähtsa organisatsiooniga. Hiljutise kohtumise ajal NATO peasekretäri Jaap Hoop de Schefferiga märkisin, et NATO peaks eelseisva Riia tippkohtumise lõppkommünikees andma võimalikult tugeva toetuse Gruusia NATO-püüdlustele ja kavatsen sellest eeloleval nädalal rääkida ka Ameerika Ühendriikide presidendi George W. Bushiga.

Täna, rooside revolutsiooni aastapäeval, on Eesti endiselt koos Gruusiaga ja lükkab sõnaselgelt ümber seisukoha, et demokraatia võiks kunagi kellelegi ohtu kujutada.

Nelikümmend viis aastat tagasi külastas suure demokraatliku riigi president John F Kennedy Euroopa vabaduse eelposti Berliini ja väljendas oma solidaarsust lausudes Ich bin ein Berliner. Täna külastab väikese demokraatliku riigi president üht teist vabaduse ja euroopalike väärtuste eelposti ja ütleb: Me oleme teiega. Mina olen teiega. Ja ma tunnen, et selles demokraatia kantsis võin ma just siin ja praegu öelda Me Qartveli var.