- Reset + PDFPrindi

Loeng NATO-st ja Euroopa julgeolekust 21. sajandil Atlantic Councilis Washingtonis

19.03.2010

President Toomas Hendrik Ilves esines mõjukas rahvusvahelises välis- ja julgeolekupoliitilises mõttekojas Atlantic Council loenguga NATO-st ja Euroopa julgeolekust 21. sajandil.

President Ilves rõhutas, et meie kõigi – nii Euroopa Liidu, NATO kui ka Ameerika Ühendriikide – huvides on edu Afganistani operatsioonil ja terrorismi ohjeldamisel laiemalt, energiajulgeoleku tugevdamine, Iraani tuumaprobleemi lahendamine, Balkani riikide ja Lõuna-Kaukasuse stabiilsusele ja edukusele pööramine, koordineeritud tegevus küberkuritegevusele vastu hakkamisel, aga samuti suhted järjest enam mõjukamaks muutuva Hiinaga.

Eesti osaleb siin paljude küsimuste lahendamises, ütles president Ilves, meenutades meie kaitseväelaste ja tsiviilekspertide teenistust Afganistanis, Eesti panust Balkanil ja Lõuna-Kaukasuses, aga ka NATO küberkaitsekeskuse tööd Tallinnas.

“Need on meie ühised väljakutsed,” ütles Eesti riigipea. “Kuid nendele peatähelepanu pöörates loodab Euroopa, et Ameerika Ühendriigid peavad jätkuvalt oluliseks Atlandi-üleseid suhteid, sest demokraatlikud riigid suudavad globaalsete probleemidega toime tulla vaid üheskoos, üksteist mõistes ja üksteist toetades.”

Tugevad Atlandi-ülesed suhted näitavad meie kõigi vastutustunnet maailma ees, nii nagu see oli näiteks 20. sajandi teisel poolel NSV Liidu ohule vastu seistes, sõnas president Ilves, lisades: “Just siis ilmnes Ameerika Ühendriikide välipoliitiline tugevus – lahendada rahvusvahelisi probleeme.”

Eesti riigipea pidas ka vajalikuks, et suuresti samu riike ühendavate NATO ning Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikat iseloomustaks koostöö, tihe koordineeritus.

“Koostööd peab olema oluliselt rohkem kui praegu,” toonitas ta.

President Ilvese kinnitusel usub Eesti kindlalt, et “tuleb jätkata Euroopa Liidu laienemist ja NATO avatud uste poliitikat, kuigi me saame aru, et see on keerulisem kui varem”.