- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President Aasta Põllumehe auhinna tseremoonial Riigikogu Valges saalis

22.10.2009

Austatavad Aasta Põllumehe nominendid,
mu daamid ja härrad, head sõbrad.

 

Eestlasi on algselt nimetatud maarahvaks ning osaliselt peegeldab see ka meie tänases minapildis. Olgu või sedakaudu, et tänase maarahva käekäigu järgi võime anda hinnangu kogu riigi hetkeseisule. Kui maarahvas on täis lootust ja uuendusmeelne, siis on ka Eesti riik lootust täis ja innovaatiline.

Aastad ei ole vennad. Nii väidab paljude rahvaste kõnekäänd. Aga mitte keegi teine ei saa seda ütelda usutavamalt kui põllumees, kelle töö tulemuse määrab iseenda tubliduse kõrval ära veel terve hulk alatasa muutuvaid asjaolusid. Siin juba nimetati nelja aastaaega, valitsust ja poliitikat ja Euroopa Liitu. Need kõik mõjutavad põllumeest.

Kaks aastat tagasi Aasta Põllumehe tseremoonial rõõmustasime ühiselt maatootja varasemaga võrreldes oluliselt suurenenud tulude üle ning kiitsime soodsat ilma.

Aastad ei ole tõesti vennad. Tänavu on põllumehel muret rohkem kui rõõmu. Isegi see ei aita, et lõppenud suvi ja sügis olid ilma mõttes põllumehe pole pigem näo kui seljaga.

Näiteks piima kokkuostuhind on mõne aasta taguselt tipptasemelt langenud pea poole madalamale. Kulud, nagu teame, on jäänud samaks. Ühtpidi lubab see tarbijatel rõõmu tunda kõikvõimalike sooduspakkumiste ja odavama toidukorvi üle, teisalt seab see aga tootja raskesse seisu.

Madalseis on kehv aeg kõigile. Kui tööstuses on võimalik tootmisliin ajutiselt seisma panna ja osa töötajaid sundpuhkusele saata, siis näiteks loomapidaja valik on karm ja olemuslik. Siin ei ole osalist tööaega ega ajutisi tööseisakuid. Kari kas on või ei ole. Ja kui enam ei ole, siis on karta, et enam ka ei tule.

Sellise valdkonnaspetsiifikaga tuleb arvestada kõigil neil, kelle pädevusse kuuluvad otsused maatootjate tulude ja kulude üle. Selle üle peavad südant valutama kõik need, kes soovivad ühtlaselt arenevat Eestit, töökohti, edukaid maaperesid ja kauneid kodusid.

Ent olgem samas ka ausad – kerge pole viimasel aastal olnud kellelgi. Eesti, aga ka paljude teiste Euroopa ja maailma riikide majandus on kehvas seisus. Ettevõtjad on karmide valikute ees nii linnas kui maal.

Põllumehed ei tohiks nuriseda, et poliitikud oleksid negatiivseid lisaeelarveid kavandades just neile eriliselt liiga teinud. Nad on kõigile liiga teinud. Ka turukonjunktuur on võrdselt vilets nii maa- kui linnatootjale. Ometi tõdesime tänasel kohtumisel Rahvusvahelise Valuutafondi esindajatega, et Eesti seis on päris hea. Vähemalt võrreldes hoopis teistsuguse pilguga meist mitte väga kaugel.

Õnneks pole käegalöömine meile omane. Käegalöömise meeleolu ka ei teki, kui me asjalikult oma probleemidele otsa vaatame ning mõistvalt, ühtesid teistele vastandamata lahendusi otsime.

Me saame hakkama, kui oskame näha terviklikku pilti, kus põllumehe roll väljendub pigem elukeskkonna ja eluviisi pakkujana, mitte aga tonnides, hektarites ja kroonides mõõdetava tootmisüksusena.

Sellele arusaamale jõudsid prantslased 50-60 aastat tagasi. Selle arusaamani jõuame meiegi. Oleme maarahvas ja peame mõtlema terviklikult. On õnn, et meil on olemas sellised inimesed nagu Maive Rute, kes oma ametikohalt näeb ette Euroopa Liidu põllumajanduse liikumissuunda.

Me vajame rohkem selliseid inimesi. Neid, kes mõtlevad Eesti ja Euroopa kohale maailmas 15 aasta pärast. Mõtlema peab loovalt, on ju pealegi innovatsiooniaasta.

Kuid ärme mõtle nii, et innovatsioon on vaid Skype. Uuendusmeelsus põllumajanduses võtab arvesse meie asukohta, ilmastikku ja kogemusi, kuid selle kõrval ka Euroopa ühtse põllumajanduspoliitika suundumusi ning maailmaturu vajaduste dünaamikat. Nii kutsungi teid üles mõtlema innovatsioonile, tulevikule, perspektiivile.

Tänased Aasta Põllumehe nominendid on need, kellest ülejäänud võiksid eeskuju võtta. Nende edu on tulnud raske tööga, mitte kurtmise või süüdistamisega. Usun, et kui keegi tahab raskel ajal head nõu kuulda, siis peaksid nad just parimate poole pöörduma.

Ma tänan teid sihikindla ja läbimõeldud töö ja õigete otsuste eest. Kuigi peagi hõigatakse välja vaid üks nimi, on täiesti selge, et Aasta Põllumehe austav tiitel kuulub teile kõigile. Suur aitäh teile ja soovin edu.