- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President Cargotec Estonia AS tehase avatseremoonial Narvas

27.08.2009

Maailma ja Eesti majanduse jaoks keerulisel ajal ei saa olla midagi rõõmustavamat, kui jälgida oma silmaga uute ettevõtete avamist ja – siinkohal eraldi rõhutades – uute töökohtade loomist. Eriti hea meel on mul täna selle üle, et tegemist on nüüdisaegse tehnoloogilise lahenduse ja ekspordile suunatud ettevõttega.

Usutavasti on kõigile siinviibijatele selge, et suurim majanduslangus pärast Teist maailmasõda – ja esimene ulatuslik majanduskriis globaliseerunud maailmas – mõjutab eriti raskelt just väiksemaid avatud majandusega ekspordile orienteeritud riike.

Seepärast on meie kohus – nii Soome kui Eesti ettevõtjaid, aga lõpuks ka meie riike silmas pidades – teha kõik meist olenev, et arendada oma tootmise rahvusvahelist konkurentsivõimet, edendada maailma kaubandust ja koos sellega seista vastu protektsionistlikele suundumustele.

Just sellest sõltub meie riikide majanduslik käekäik nii lähemas kui ka kaugemas tulevikus.

Eestist rääkides on ilmne, et arenev majandus ei saa püsida vaid teenustel. On aga täiesti väär pidada majandustegevuse põhimootoriks vahendustegevust. Aga just teenused ja vahendustegevus moodustasid meie majanduses enne kriisi liiga kaaluka osa.

Eesti kui väike avatud majandus vajab ka tootmist, sealhulgas eriti innovaatilist ja eksporditurgudele suunatud tootmist. Väikesel riigil on võimatu arendada oma majandust vaid sisenõudluse toel.

Innovaatilise tootmise ja ettevõtluskeskkonna osas saab Eesti kasutada heade sõprade ja partnerite kogemusi. Viimasel aastakümnetel on väga palju räägitud Põhjamaade ühiskonna- ja majandusmudelist, eriti Soome omast, aga ka Taani lähenemisest.

Eesti edasine edu, praegusest kriisist tugevamana väljumine eeldab meie võimekust õppida oma varasematest vigadest ning soovi õppida teiste riikide edulugudest.

Eesti ja Soome majanduslik ühistegevus rajaneb laiemale alusele kui vaid koostööle heade naabrite vahel. Praegu, mil Läänemerd saab käsitleda ka Euroopa Liidu sisemerena, tõuseb eriti olulisele kohale Läänemereriikide omavaheline regionaalne koostöö.

Kõik eeldused eduks on siin olemas, seda vaatamata Läänemeremaade erinevale 20. sajandi ajaloole ja erinevale jõukuse tasemele. Regionaalne koostöö ei ole enesesse sulgumine või teiste õpetamine oma senise arengumudeli eeliste osas.

See on osa kogu Euroopa Liidu majanduse edenemisest. Kõige eeldusena peame aduma, et Läänemeremaade koostöö kätkeb endas palju seni veel kasutamata võimalusi. Kõik järgnev sõltub meie tahtest.

Ühesõnaga – Läänemere strateegia elluviimine ja arendamine on meie kõigi huvides. Seda toetab kindlasti ka praegune Rootsi roll Euroopa Liidu eesistujana.

Majandusinimesed kindlasti teavad seda ütlust, mille järgi kõik halvad otsused on tehtud headel aegadel ja kõik head otsused halbadel aegadel. See lisab lootust, et tänastel otsustel on potentsiaali minna ajalukku kui õigetel, ja mis peaasi – nad tegelevad homsete küsimustega.

Ma loodan, et kohe avatav tehas ja koos sellega loodavad töökohad annavad meile kõigile selge signaali: majandus-surutisest on väljapääs, ning eelisseisundis on need, kes juba täna ja homme neid edasimineku võimalusi kasutavad. Hetkel on aga äärmiselt oluline, et inimesed, töötajad, ei kaotaks ei oma oskusi ega usku tulevikku.

Uued töökohad on tee tulevikku, seda nii Eestis, Euroopas kui ka kogu maailmas.

Soovin teile edu ja jõudu. Ja nagu ütleb Cargotec Estonia AS emafirma üks hüüdlause – 'there is no one like us', siis selles võtmes loodan presidendina, et:
a) see ei vasta tõele, kuivõrd Eesti vajab palju teiesarnaseid tulevikku vaatavaid ettevõtteid;
b) see vastab tõele ning iseloomustab edaspidi meie riikide ja ettevõtete vahelist koostööd.

Jõudu ja edu!