- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President Eesti-Läti äriseminaril

08.04.2009

Härra president, daamid ja härrad!

 

Mul on hea meel tervitada teid Eesti ja Läti kaubanduskodade korraldatud Eesti-Läti äriseminari avamisel. Meie koosolemine leiab aset ajal, mis on raske nii terve maailma kui ka meie riikide majandusele. Oleme kõik praegustest probleemidest teadlikud, seetõttu ei hakka ma nendesse süvenema ja püüan pigem heita pilgu tulevikku.

Läti ja Eesti vastastikused huvid on suuremad, kui meie geograafilise läheduse ja 20. sajandi ühise ajaloo põhjal võiks arvata. Läti on Eesti jaoks suuruselt neljas kaubanduspartner nii ekspordi kui ka impordi vallas, mis moodustavad 9–10% meie kogukaubandusest. Peale selle on Läti siiani olnud ka kõige populaarsem sihtkoht Eesti investorite jaoks. Usun, et meie niigi tugevalt põimunud majandussidemed tihenevad tulevikus veelgi, sest vabatahtlik isolatsioon ja protektsionistlik poliitika teeks väikestele avatud majandusega riikidele vaid kahju. Sama kehtib ka terve Euroopa Liidu kohta, sest üleilmses majanduses, kus tegutsevad sellised jõud nagu Hiina ja Ameerika Ühendriigid, ei saa isegi suurimad Euroopa majandusriigid endale protektsionismi lubada. See on üks põhjuseid, miks Euroopa Liit on rajatud kaupade ja teenuste vabale liikumisele.

Tulles tagasi Eesti ja Läti juurde, näeme kindlaid valdkondi, kus meie koostöö peaks olema tugevam. Sellised valdkonnad on energeetika, julgeolek, infrastruktuuri arendamine (sealhulgas sellised tähtsad teed nagu Via Baltica ja Rail Baltica ning siiani piisavalt välja arendamata teedevõrgustik meie lõunapiiri ja Läti põhjapiiri ääres), keskkond jne. Kõik need toetavad meie ühist tegutsemist, annavad koos Euroopa Liiduga meile võimaluse parandada eestlaste ja lätlaste elukvaliteeti ning pehmendada meid praegu tabanud languse mõju.

Euroopa Liidu Läänemere strateegia – mille toel saaksime üle ka üleilmsest majandussurutisest – ei aita meil mitte ainult tõhustada kaubandust ja investeeringuid, vaid teha palju rohkemat terve Läänemere-piirkonna hüvanguks, laiendades juba niigi tihedat omavahelist koostööd kõikides Baltimaades. Olen sügavalt veendunud, et sellel strateegial on meie taastumises põhiroll, kui me oleme piisavalt targad, et seda ära kasutada. Seega kutsun Eesti ja Läti äriringkondi osalema aktiivselt selle projekti arendamises juba praegu, enne kui Rootsist saab eesistujariik. On aeg haarata kõvasti kinni võimalustest, mida Euroopa Liidu sedalaadi strateegiad meile pakuvad. Me saame neid kasutada meid ühendava infrastruktuuri arendamiseks, uuendustesse ja uuenduslikku tehnoloogiasse investeerimiseks, kaubanduse elavdamiseks ja meie jaoks elutähtsa mere puhastamiseks.

Paljud nendest küsimustest on juba praegu tähelepanu keskmes. Majanduslanguse ajal peaksime enda sisse vaatama ja otsima uusi ärivõimalusi, seega on see hea aeg edasiliikumiseks. Vaadates rahvusvahelise kogukonna reaktsiooni praegusele majanduslangusele, näeme, et nii Ameerika kui ka Euroopa Liidu taastumisstrateegiates on tähtsal kohal paljud infrastruktuuri, puhta energia ja muuga seotud projektid. Proovime Läänemere strateegia raames samamoodi mõelda.

Majanduse raskeid aegu tuleks kasutada selleks, et teha pikaajalisi strateegilisi otsuseid, mis tunduvad headel aegadel sageli rasked. Lühiajalistest turukõikumistest hoolimata peitub väljapääs praegusest langusest seega moodsa tehnoloogia ja uuenduslike lahenduste ärakasutamises. Peame seadma endale kõrgemad eesmärgid ja vaatama kaugemale tulevikku. Tegemist oleks meie riikide ja ülejäänud Euroopa praeguste, peamiselt lühiajaliste kriisivastaste meetmete suurepärase lisapaketiga. Lõppude lõpuks on igas kriisis peidus võimalused, me peame vaid otsima ja nad leidma.

Lõpetuseks, Eesti ja Läti on lähedased naabermaad, mille elanikel on palju isiklikke sidemeid. Me peame oma riikide väiksust võtma kui eelist. Juba paaritunnise reisi järel võib näha, kuidas meie naabrid elavad, sõlmida uusi ärikontakte, luua uue ärilise sünergia ja muidugi leida uusi turge. Kasutagem kõiki meie käes olevaid võimalusi ideede ja kogemuste vahetamiseks – nii praegu siin kui ka tulevikus.