- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President Eesti-Aserbaidžaani infotehnoloogia-foorumil Bakuus

13.01.2009

Lugupeetav president Alijev,
lugupeetavad ministrid,
head sõbrad.

 

21. sajand ei ole meie ette tõstnud mitte ainult ohte, vaid ka väljakutseid. Ühesõnaga - võimalusi. Üks nendest on väljakutse kasutada oma rahvaste hüvanguks võimalikult ulatuslikult kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi.

Eesti riik seadis juba aastaid tagasi oma eesmärgiks rakendada kaasaegne info- ja kommunikatsioonitehnoloogia riigi teenistusse. Oleme aru saanud, et riiki ja riigi infosüsteemi tuleb arendada ühtse tervikuna, see peab toetama riigi igapäevast toimimist parimal võimalikul moel ning lähtuma Eesti elanike, ettevõtjate ja teiste riigiga kokku puutuvate isikute huvidest.

Eestil ei ole olnud e-riigi aabitsat, mida näpuga järgida, aga meie julge pealehakkamine ning valmisolek uuteks väljakutseteks on andnud meile palju väärtuslikke kogemusi, rahva elu paremaks muutvaid lahendusi ja võimaluse luua ise aabits, mis võiks teistele abiks olla.

Tänaseks on Eesti selles vallas saavutanud märkimisväärseid tulemusi, ka maailmas esimesi ja ainulaadseid. Näiteks üleriigiline andmevahetuskiht X-tee, e-maksuamet, e-politsei, ainulaadne e-valimiste süsteem või praktiliselt igal eestlasel taskus olev ID-kaardi lahendus.

Kuna Eesti on tänaseks reaalselt ühtse tervikuna toimiv e-riik ehk e-Estonia, siis oleme otsustanud jagada oma kogemusi teistega ning valmis kaasa aitama ka Aserbaidžaani eesmärkide paremale saavutamisele.

Aastal 2007 lõid Eesti ettevõtjad organisatsiooni eGovernance Laboratory, mille eesmärgiks ongi koondada ühtseks terviklikuks ülevaateks Eesti parimad e-riigi alased kogemused ja nende loojad ning eelnevale tuginedes viia Eestis üleriigiliselt toimivad lahendused rahvusvahelisse konteksti.

Üks Eesti igapäevast toimimist enam muutnud lahendusi on X-tee turvaline andmevahetuskiht, mis on baasinfrastruktuuriks paljudele erinevate avalike teenuste elektroonilistele lahendustele, näiteks e-politseile, kus politsei kasutab tavapärasel patrullimisel üle X-tee üheaegselt enam kui 20 erinevat andmebaasi.

X-tee liikluses - millesse on liidetud üle 100 erineva riikliku andmebaasi - osalevad Eestis nii avaliku sektori kui ka erasektori infosüsteemid (pangad, kindlustusettevõtted, kommunaalettevõtted, telekomi ettevõtted jne.). Samuti suhtlevad erasektori ettevõtete infosüsteemid riigi infosüsteemide ja andmebaasidega just X-tee vahendusel. Antud olukord on muutnud erinevate organisatsioonide ja sektorite koostöö märkimisväärselt tõhusamaks ning lahenduse kasutamine muutub suuremaks aastast aastasse mitmetes kordades.

X-tee turvaline andmevahetus tagab ühelt poolt riigi infosüsteemi kõrge turvalisuse, andmete kasutamise jälgitavuse, jälitatavuse ning tõestatavuse, aga annab lisaväärtust ka standardiseeritusega, mis omakorda muudab uute e-riigi lahenduste loomise oluliselt laiahaardelisemaks, kiiremaks ja ka majanduslikult otstarbekamaks.

Olen kindel, et Eesti ja Aserbaidžaani ettevõtete koostööst tõuseb tulu mõlemale riigile. Meie dialoog peab olema ju ikka kahepoolne, kus ka Eesti ettevõtted soovivad osa saada Aserbaidžaani parimatest e-riigi kogemustest. See omakorda eeldab, et omavaheline suhtlemine olgu pidev ja igapäevane, mitte pikkade pausidega ja katkendlik.

Just infosüsteemide omavaheline andmevahetus on valdkond, kus Eesti ja Aserbaidžaan saavad ulatada nüüd teineteisele käe ja olla usaldusväärsed partnerid. Meie mõlema eesmärk on ju kaasaegne ja 21. sajandi vääriline riik.

Tänan.