- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President Eesti politsei 90. aastapäeval Estonia teatrisaalis

15.11.2008

Lugupeetavad Riigikogu ja valitsuse liikmed,
head politseinikud ja teie lähedased.

 

Politsei usaldusväärsus on 80 protsendi ümber. Mida sellest järeldada? Lihtsalt öeldes on see tunnustus politseinike professionaalsusele ja teie heale tööle.

Ent sellel numbril võib näha ka sügavamat sisu – seaduskuulekad inimesed ei karda politseid, nad näevad politseis liitlast ja head teekaaslast turvalisema Eestini jõudmisel.

See ongi nii, kui mõelda näiteks kuu aega tagasi Maardu juures kiirust mõõtnud politseinikele Toomas Lehterile ja Roland Meriteele, kes viisid oma patrullautoga haiglasse naise, kellel oli just alanud sünnitus ning kelle abikaasa pöördus abipalvega politseipatrulli poole.

Niisugust inimlikku hoolivust peaks jätkuma meie igasse päeva.

Samavõrd ootame me politseinikelt pühendumust, otsustavust, leidlikkust. Ootame sellist tegutsemist, mida näitas vanemkomissar Sergei Futkin, kes lahendas oktoobri alguses Viru vanglas tekkinud kriisiolukorra, kui kaks noormeest võtsid pantvangi sotsiaalpedagoogi.

Head sõbrad,

Me kõik rõõmustasime, kui sel aastal näitas langustendentsi liiklusõnnetuste ja liiklussurmade arv. Me kõik oleme rahul, kui kuritegevuse kõver langeb. Kuid viimasel paaril kuul on näha, et Eesti teedel ja tänavatel saab hukka või vigastada taas rohkem inimesi kui mullu. Tagasilööke võib tulla edaspidigi ja teistes valdkondadeski.

Seejuures peab aga väga selgelt mõistma ja rõhutama, et politsei ei ole valimisstaap, kes mõtleb mõne kuu või ühe aasta pikkuse kampaania korraldamisele. Politsei pilk olgu ikka kaugele tulevikku pööratud ning samal ajal haaraku see ka ühiskonnas praegusel hetkel toimuvat.

Keeruline majandusolukord, suurenev töötus, ka lihtsalt süvenev ebakindlus – need on praegu meie ühiskonna ette kerkivad väljakutsed, mille mõjutusi tunnevad kahtlemata ka politseinikud oma töös. Need mõjutused ei muuda teie tööd kergemaks, vaid vastupidi.

Aga ma olen kindel, et te tulete toime.

Lugupeetavad politseinikud,

Eesti huvid ei lõpe Eesti piiriga. Ka Eesti mured ei lõpe Eesti piiriga. Meie politsei on korduvalt tõestanud enda rahvusvahelist haaret ja väga head suutlikkust tõhusaks rahvusvaheliseks koostööks.

Mitte väga ammu paljastas Eesti-Soome ühine uurimisrühm loetud päevadega inimese, kes pressis Soome ettevõtjalt välja kaks miljonit eurot, ähvardades tappa tema lähedasi. Meie keskkriminaalpolitsei näitas siin tõelist meistriklassi.

Mul on hea meel, et Eesti politsei on järjest tõhusamalt astumas vastu inimeste pangaarveid tühjendavale küberkuritegevusele, arvutikelmustele. Tavaliselt ületavad sellised kuriteod riikide piire. Rahvusvahelisele kuritegevusele saab vastu panna vaid rahvusvahelise politseikoostöö.

Kuidas muidu oleks tabatud Eestis arvuti taga istuv mees, kes varastas Austriast ühe arsti pangakontolt 90 000 eurot, kandis selle läbi Läti Venemaale, Hiinas registreeritud off-shore firma arvele, sealt Ukrainasse, kus raha pangakaartideks muudeti ja need bussiga Eestisse saadeti. Selle loo avastamisel on üheks pooleks Eesti keskkriminaalpolitsei ja teisteks osalisteks meie välispartnerid mitme riigi politseidest.

Arvutikelmid juba hoiatavad üksteist internetifoorumites, et hoidke Eestist eemale, seal saab politsei teid kätte. See on väga hea tunnustus.

Olen kindel, et te koondate kogu oma leidlikkuse ja võimalused ka neti-avarustes tegutsevate ohtlike ahistajate tabamiseks.

Lõpetuseks,

Ma tean, et politseid kui organisatsiooni ootavad seoses ühendametkonna loomisega ees väga põhimõttelised muudatused. Sellega hakkama saamiseks on retsept väga lihtne: alluvad ja ülemad usaldagu üksteist ning info liikugu. Ent reformidest hoolimata on kõige tähtsam teie igapäevane töö. Töö, mis kaitseb Eestit sisemiselt ja annab meie inimestele turvatunde.

Edu teile, lugupeetavad politseinikud. Teie lähedastele soovin ma aga suurt mõistmist ja kannatlikkust.

Tänan teid.