- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President linnade ja valdade päevadel hotelli Viru konverentsikeskuses 27. veebruaril 2008

27.02.2008

Austatav minister,
omavalitsuste esindajad,
head sõbrad.

 

Mul on hea meel teid tervitada omavalitsusjuhtide aasta suursündmusel - linnade ja valdade päevadel. Olete tulnud siia tegema tõsist tööd, et leida lahendusi Eesti omavalitsuste ees seisvatele probleemidele.

Arvukatel kohtumistel maakondades olen alati tundnud siirast rõõmu tublide külakultuuri ja kodanikualgatuse eestvedajate üle. Kodukandiliikumine, kaitseliitlased, vabatahtlikud, aktiivsed noorteühendused - kõik kodanike enda algatusel loodud organisatsioonid on saanud tugevamaks ja muutunud aktiivsemaks.

Nad annavad igale omavalitsusele oma eripära ja näo. Neist on saanud kohaliku elu selgroog, nad on võtnud sisse koha, mis neile aktiivsete kodanike riigis õigusega kuulub.

Selgemaks on saanud sihid, laiemaks koostöövõrgustik ning suuremaks võimalused, mida kasutatakse.

Lugupeetavad kohaliku võimu esindajad.

Kutsun teid üles kodanikeühendustega tihedale koostööle, neid tiivustama ja vajadusel aitama. Väärtustagem seda, mis meil on. Hinnakem omaalgatust. See teeb kogukonnad tugevaks. See hoiab inimesi õnnelikult oma kodukohas.

Usutavasti olete minuga nõus, et üks aktiivne inimene võib oma tegevuse ja eeskujuga päästa varjusurmast terve küla. Selleks vajab ta aga oma valla abi ja mõistmist.

Me ei tea täna täpselt, millise pikaajalise mõjuga on Eesti Posti otsus sulgeda Eestis 95 postkontorit. Aga koos teiega olen murelik.

Mis saab küladest, kus postkontor oli ehk see ainus sotsiaalse suhtlemise keskus, ainus esmatarbekaupade soetamise koht? See koht, kus talvel selga soojendati ja omavahel juttu aeti.

Teiseks loomulikult olen mures inimeste pärast, kes tööta jäävad.

Ja kolmandaks - paljud inimesed on harjunud oma pensioni kätte saama postkontorist.

Head vallajuhid. Me ju võime vaielda, kas Eesti Post on see asutus, millel lasub kohustus hoida külasid elus ja pakkuda külarahvale kooskäimise võimalusi. Kardan vaid, et see vaidlus meid enam praegu ei aita.

Seetõttu ma pöördun teie kõigi poole palvega aidata nende külade inimesi, keda see probleem puudutab. Ei saa lubada, et postkontori sulgemine toob kaasa arusaamatused pensionipäeval, lähedasele tähtpäevaks saatmata kaardi või kahandab harjumuspärast kodukohatunnet.

Loodan, et valdadel ja omavalitsusliitudel on võimalik koostöös Eesti Posti, maavalitsuste ja vastutavate ametkondadega leida neile küsimustele vastused ja murdele leevendus.

Head kohaliku elu juhid.

On Eesti Vabariigi juubeliaasta. Täna, rohkem kui kunagi varem, peame vaatama ettepoole. Oleme tõestanud ennast iseseisva riigina ja näidanud, et saame hakkama. Edasi on vaid üks tee - riigi arendamine läbi koostöö.

Tuleb valmistada ette ja ellu viia projekte - kasutades siinjuures maksimaalselt ära Euroopa Liidust tulev raha. Ühesõnaga - seljad koos arendada piirkonda. Sõltumata sellest, kus jookseb piir linna, valla või maakonna vahel. Meil on üks Eesti ja meile on pandud kohustus teha nii, et siin elav rahvas oleks rahul, oma riigi, oma valla ja linna üle uhke.

Soovin teile tegusat Eesti Vabariigi juubeliaastat ja tulemuslikku mõttevahetust.