- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President teenetemärkide kätteandmisel “Eesti tänab 2008” Pärnus 23. veebruaril 2008

23.02.2008

Lugupeetavad teenetemärkide kavalerid ja teie lähedased!

 

“Eesti tänab” on sõnaühend, mis võtab parimal moel kokku põhjuse, miks me täna siin oleme.

Iseseisvuspäeva eel antavad teenetemärgid on riigi tänu neile eestimaalastele ja Eesti sõpradele, kelle kutsetöö ning pühendumus aitavad kaitsta, hoida ja edendada Eesti Vabariiki.

Riigi teenetemärk tähendab, et riik hindab ja tunnistab neid, kes on teinud midagi erakordset, kes on teinud rohkem, kui kutsetöö või teenistus seda otseselt nõuab.

Teie seas on üle maailma teada ajaloolasi, kirjanikke ja teadlasi, Eestis tuntud kultuuri- ja spordiedendajaid, ajakirjanikke, riigiametnikke ning mis väga oluline – kohaliku elu edasikandjaid ja perekonna tugevuse hoidjaid meie valdades ja linnades.

Teie hulgas on neid, tänu kellele on Eesti julgeolek nii väliselt kui sisemiselt kaitstud. Siin on Eesti kaitseväe välismissioonidel vapralt teeninud kaitseväelasi ja meie sisemaist turvalisust hoidvaid politseinikke.

Teie siin saalis olete need, kelle mõtetest ja tegudest saab Eesti tugevaks, saab Eesti suuremaks, saab Eesti hoolivamaks.

Just hoolivus on oluline vundamendikivi, millele ühiskond toetub. Riigi hoolivus tähendab hoolivust oma inimeste vastu. Hoolivus kaaskodanike vahel võib aga olla ka vaid soojas naeratuses, millega möödujat vaatame või ametniku mõistvas ja abivalmis suhtumises neisse, kes tema juurde on abi järele tulnud. Hoolivus on meie avali pilgus ja avali hinges.

Teie kannate seda hoolivust. Hoolivust Eesti riigi ja hoolivust kaaskodanike vastu.

Selle eest Eesti tänabki teid.