- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President Kultuurirahastu hariduspreemiate üleandmisel Kadriorus, 11. oktoobril 2007

11.10.2007

Head õpetajad,
lugupeetavad Tiina Talvi, Ene Jakobson ja Vladimir Ossipov.

 

Saatus või juhus on mindki kooli õpetajaks ja ülikooli lektoriks viinud. Ma tean, mis tunne on valmistuda uueks koolitunniks, astuda klassi ette ja ise seejuures mõelda: kas nad saavad aru, kas nad jäävad mind kuulama, kas nad saavad sellest targemaks.

Usutavasti painavad need küsimused kõiki õpetajad, hoolimata riigist ja keelest, milles seal tunde antakse. Need ongi olulised küsimused, millele jah-vastuste korral tekib tarkuse- või teadmistesild, mis aitab koolilõpetajatel elus edukalt edasi minna.

Eesti on aga riigina edukas ainult siis, kui meie inimesed on hästi haritud. Edukad riigid ongi ju need riigid, kus haridussüsteem on tasemel ja koolides saab head haridust.

Head haridust annab aga hea õpetaja. Õpetaja ei saa olla kuiviklikult oma ainetunni andja, vaid peab olema ka huvi ärataja, õpilaste juhendaja ja suunaja. Need õpetajad, kes meile meelde jäävad, on oma elukutse heas mõttes fanaatikud.

Teie olete sellised õpetajad.

Tiina Talvi tubli töö Eesti kõige läänepoolsema kooli, Lümanda Põhikooli bioloogiaõpetaja ja direktorina on teinud sellest väikese kooli õpilastest tõelised looduse asjatundjad. Sealsed lapsed korraldavad näitusi, käivad matkadel ja teevad viktoriine ning esitavad kooli bioloogiapäeval oma uurimistöid. Ning mitte ainult nemad, sest selle kõrval jätkab ka Tiina Talvi ise uurimistööd.

Laste ja noorte tantsuõpetaja Ene Jakobson on tantsuansambli “Sõlekese” looja ja kauane eestvedaja. Ta on pühendunud laste ja noorte kasvataja läbi rahvusliku tantsukultuuri. “Sõlekeses” tantsib keskmiselt 240 last, nemad oskavad väärtustada oma kodu ja kultuuri.

Tallinna 53. Keskkooli keemiaõpetaja Vladimir Ossipov on pühendunud keemiahariduse edendaja. Tema õpilased on olnud ja kindlasti on ka tulevikus väga edukad rahvusvahelistel keemiaolümpiaadidel. Mul on väga hea meel, et kultuurirahastu preemia saajate hulgas on just keemiaõpetaja. Nagu teame, on teadmistele põhinevate riikide ja majanduse areng ning edukus seotud loodusteadusi ja reaalaineid õppivate üliõpilaste osakaaluga.

Teie – lugupeetavad hariduspreemiate laureaadid – olete oma töös tõelised loojad. Presidendi kultuurirahastu tänu on muidugi väike, võrreldes õpilaste ja nende vanemate tänuga, kuid lisaks soovin teile enda poolt palju õnne ja õpihimulisi lapsi.