- Reset + PDFPrindi

President Ilves esseevõistluse “Millises Eestis ma tahan elada” auhinnatseremoonial Kadriorus 22. juunil 2007

22.06.2007

Austatavad esseekonkursil osalenud,
lugupeetavad žürii liikmed,
head sõbrad.

 

Johannese evangeelium algab nii: “Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal”. Seda võib tõlgendada, et sõna on mõtlemise ehk inimesena olemise alguseks ja aluseks, mistap sõna on meile jumalaks ja jumalast antud, sest mõtlemine on ju see, mis meid loomast eristab.

Inimestena me mõtleme ja kaalutleme ning oskame oma mõtteid ka sõnadesse, lausetesse ja argumentidesse panna. Mõtete talletamiseks – et saaksime neid näiteks teistega jagada – tuleb need ka kirja panna.

Kui me eetikakeskuse juhi professor Margit Sutropiga eelmise aasta lõpus arutasime esseekonkursi korraldamise algset ideed, siis ei kahelnud ma hetkekski. Ma olin kindel, et meie rahva hulgas liigub palju häid, tarku ja edasiviivaid mõtteid. Ma olin veendunud, et Eesti rahvas tahab oma riigi arengus kaasa rääkida.

Aga ma ei olnud nii väga kindel, kui palju on neid, kes võtavad aega oma mõtete kirjapanemiseks ja süstematiseerimiseks, mida essee kirjutamine vältimatult eeldab. Kirjutamine, vähemalt minule, on siiski pingutus. Meeldiv pingutus, magus valu, sest see nõuab aega ja keskendumist. Juurdlemist ja enesesse vaatamist. Sest kirja pandud sõna jääb alles.

Tagantjärele vaadates on tähelepanuväärne, et esseede esitamise tähtaeg oli jüripäev, 23. aprill. Me mäletame, mis toimus Tallinnas ja Eestis 26. aprillil, 27. aprillil ja pärast seda. Need sündmused, neist ajendatud mõtted ja emotsioonid neis esseedes ei kajastu. Ja järelikult võiks kõik lõimumisega seotu olla järgmise võistluse teema.

Ma tänan südamest kõiki 326 inimest, kes osalesid esseevõistlusel. See on võimas algus. See on piisavalt veenev algus, et võiksime teha sellest konkursist traditsiooni. Ma tänan kõiki neid, kes osalesid žürii töös. Ma tänan ajakirja Akadeemia, Tartu Ülikooli eetikakeskust ning haridus- ja teadusministeeriumi, kes aitasid võistlust läbi viia.

Lõpetuseks ma loodan, et vähemalt osa neist võistlustöödest jõuab ka laiema lugejaskonnani. Need kirja pandud mõtted, need mured ja rõõmud, väärivad seda.