- Reset + PDFPrindi

President Ilvese pöördumine UNICEFi kõrgetasemelisel üritusel "Carry Light for Children" 18. septembril 2016. aastal New Yorgis

President Ilvese pöördumine UNICEFi kõrgetasemelisel üritusel © Eleri Ever

Daamid ja härrad!


Ränne on sama vana kui inimkond. See ei lõpe kunagi, aga me peame seda õigesti käsitlema. Viimase viieteistkümne aasta jooksul on rahvusvaheliste rändajate ja pagulaste arv kogu maailmas kasvanud kiiremini kui rahvaarv, ulatudes 2015. aastal 244 miljonini.

Ka mina olen pagulaste poeg. Minu vanemad põgenesid teise maailmasõja ajal kodumaal ähvardanud terrori eest. Kuigi mu pere ei tundnud end pärast Rootsi saabumist alati teretulnuna, anti meile vähemalt võimalus. Pagulaste lapsena oli mul võimalus omandada hea haridus, ehkki mitte oma emakeeles.

Daamid ja härrad!

Lapsed on sisserände keskmes. Nemad on üks kaitsetumaid rühmi. 28 miljonit last kogu maailmas on sundkorras ümber asustatud ning veel 20 miljonit last on rändeteel. Iga kaheksas rändaja on laps. Neid varitsevad paljud ohud. Sageli jäävad rändajatest ja pagulastest lapsed varjupaiga- ja sisserändeprotsessides tähelepanuta. Selle tagajärjel on neil raskem pääseda ligi õiguskaitsele, haridusele, tervishoiule ja sotsiaalteenustele.

Rändajatest laste hariduse eest hoolt kandmine on meie parim investeering nende tulevikku. Haridus vähendab võõrandumise ja rahulolematuse riski. Hariduse saanute tööväljavaated aitavad ära hoida osalemist kriminaalses või ekstremistlikus tegevuses. Haridus on rändajatest laste puhul ka Eesti poliitika nurgakivi. Toon paar näidet: 1) Jordaanias Zaataris asuvas pagulaste laagris sisustas Eesti arvutiklassid ja andis laagris elavatele põhikooliõpilastele arvutiõpet; 2) Eesti kohalikud omavalitsused, kes on vastu võtnud Türgist ümber asustatud Süüria pagulasi või Kreekast ümber paigutatud pagulasi, on hoolitsenud kohe selle eest, et kõik 1,5–17-aastased lapsed saaksid haridust, olgu lasteaias, algkoolis või põhikoolis.

Seega toetame kindlalt ÜROd ja UNICEFi, eelkõige selleks et saavutada esmatähtis eesmärk: tagada pagulastest ja rändajatest laste õppima asumine. 2016. aastal on Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson tegutsenud UNICEFi nõukogu presidendina. Laste õigused on olnud üks Eesti prioriteete Euroopa Nõukogu eesistujana.

Loodan siiralt, et tänane üritus aitab kujundada meie arutelu ja et rändajatest lapsed saaksid võimaluse, mida nad väärivad.